Trei achitări în dosarul „Perla Neagră” în care au fost inculpaţi foşti şi actuali salariaţi din Primăria Paşcani. Conform sentinţei Tribunalului Iaşi,  primarul Dumitru Pantazi, fostul secretar Mircea Zuzan şi Ciprian Prisecaru – şeful Serviciului de Urbanism au fost găsiţi nevinovaţi pentru acuzaţia de abuz în serviciu. În schimb Elena Serghiuta funcţionar în cadrul aceluiaşi serviciu a fost condamnată pentru fals la un an de închisoare, cu amânare.
În acelaşi dosar au mai fost găsiţi vinovaţi patronii celor două firme implicate, Vasile Bodnar şi Emilian Oneata. Primul a fost condamnat pentru fals la un an si o lună de zile de închisoare, iar celălalt la trei luni de închisoare, pentru uz de fals. Ambele pedepse sunt cu amânare pe o perioadă de 2 ani de zile de supraveghere. De asemenea societăţile au fost obligate la plata unor amenzi penale. Hotărârea tribunalului Iaşi nu este definitivă.
Amintim ca in rechizitoriul făcut de procurorii DNA se arata ca în anul 2011, pe timpul administraţiei Craciunescu a fost organizată o licitaţie pentru o suprafaţă de 15 mp din domeniul public câştigate de societatea Perla Neagră SRL administraţia de Oneata Emilian.
Mai târziu, în anul 2013, în documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie făcută de funcţionarul Elena Serghiuta a fost trecută o suprafaţă mai mare de teren, 36 mp. Autorizaţia a fost semnată mai apoi de şeful de la Urbanism, secretarul Mircea Zuzan şi primarul Dumitru Pantazi, fără acordul scris al proprietarilor clădirilor învecinate. Cei în cauză au fost suspendaţi din funcţii.

 

Solutia pe scurt: I. A. În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptei re?inute în sarcina inculpatului Bodnar Vasile, din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 322 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 290 alin. (1) din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (4) Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod procedură penală, stabileşte pentru inculpatul Bodnar Vasile, pedepsele de: a) 3 luni închisoare, pentru săvâr?irea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 290 alin. (1) din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; b) 1 an închisoare, pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la fals intelectual, prevăzută în art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 321 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (două acte materiale). Conform dispozi?iilor art. 38 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 39 alin. (1) ?i art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, stabileşte pentru inculpatul Bodnar Vasile pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 1 lună închisoare (reprezentând o treime din pedeapsa stabilită la lit. a), deci pedeapsa totală de 1 an ?i 1 lună închisoare. În baza art. 83 alin. (1) Cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an ?i 1 lună închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal. În temeiul art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Bodnar Vasile trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ia?i, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Ia?i. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală cu referire la art. 88 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. B. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Bodnar Vasile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, prevăzută în art. 323 Cod penal. II. C.

În temeiul art. 396 alin. (1) şi (4) Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod procedură penală, stabileşte în ceea ce-l prive?te pe inculpatul Onea?ă Emilian, pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvâr?irea infracţiunii de uz de fals, prevăzută în art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În baza art. 83 alin. (1) Cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei de 3 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal. În temeiul art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Onea?ă Emilian trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ia?i, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Ia?i. În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală cu referire la art. 88 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. D. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Onea?ă Emilian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, prevăzută în art. 323 Cod penal. III.

În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptei re?inute în sarcina inculpatului Pantazi Dumitru, din infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Pantazi Dumitru, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. IV.

În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptei re?inute în sarcina inculpatului Prisecaru Ovidiu Ciprian, din infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Prisecaru Ovidiu Ciprian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. V. E.

În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptelor re?inute în sarcina inculpatei Serghiu?ă Elena, astfel: – din infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata Serghiu?ă Elena, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. F. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (4) Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod procedură penală, stabileşte pentru inculpata Serghiu?ă Elena, pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvâr?irea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută în art. 321 alin. (1) Cod penal. În baza art. 83 alin. (1) Cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 3 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal. În temeiul art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata Serghiu?ă Elena trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ia?i, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Conform art. 86 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Ia?i.

În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală cu referire la art. 88 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. VI. În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptei re?inute în sarcina inculpatului Zuzan Mircea, din infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Zuzan Mircea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. VII. G.

În baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptei re?inute în sarcina inculpatei S.C. FAB CASA NOUĂ S.R.L., din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 322 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 290 alin. (1) din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S.C. FAB CASA NOUĂ S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de: a) fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 290 alin. (1) din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5100 lei; b) complicitate la fals intelectual, prevăzută în art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 321 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (două acte materiale), la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 12000 lei. Conform dispozi?iilor art. 38 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 39 alin. (1) ?i art. 39 alin. (1) lit. c) Cod penal, cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, aplică inculpatei S.C. FAB CASA NOUĂ S.R.L. pedeapsa cea mai grea de 12000 lei amendă penală, la care se adaugă un spor de 1700 lei [reprezentând o treime din pedeapsa stabilită la lit. a)], deci pedeapsa totală de 13700 lei amendă penală. H. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata S.C. FAB CASA NOUĂ S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, prevăzută în art. 323 Cod penal. VIII. I.

În baza dispoziţiilor art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpata S.C. PERLA NEAGRĂ S.R.L., pentru săvâr?irea infracţiunii de uz de fals, prevăzută în art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 12000 lei. J. În temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata S.C. PERLA NEAGRĂ S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, prevăzută în art. 323 Cod penal. IX. Conform dispozitiilor art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) ?i (5) Cod procedură penală, lasă nesolutionate ac?iunile civile exercitate în cadrul procesului penal de către partea civilă UAT Pa?cani, prin reprezentantul său legal viceprimar Nedelcu Gabriela, ?i de partea civilă Mingiuc Alexandru. X. În temeiul dispozi?iilor 404 alin. (4) lit. i) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (3) Cod procedură penală, dispune desfiin?area par?ială a următoarelor înscrisuri: – anexa la cererea pentru emiterea autoriza?iei de construire/desfiin?are, doar cu privire la acele rubrici în care au fost înscrise men?iuni cu privire la suprafa?a terenului [Cap. 3 lit. a) „Suprafa?a terenului 36 mp”; Cap. 3 lit. g) rubricile „Construc?ii propuse – Suprafa?a construită 18; Suprafa?a desfă?urată 18; Suprafa?a utilă 18” ?i „Total – Suprafa?a construită 18; Suprafa?a desfă?urată 18; Suprafa?a utilă 18”]; – referatul privind verificarea de calitate la cerin?a A1 a proiectului „Construire fast-food, bran?amente ?i racorduri” faza DTAC, întocmit de verificatorul tehnic atestat inginer Mihai Constantin; înscrisul denumit „Documenta?ie tehnică pentru ob?inerea autoriza?iei de construire – Faza D.T.A.C.”; lista de responsabilităţi a colectivului de elaborare a proiectului; borderoul de piese scrise; borderoul de piese desenate; memoriul general faza D.T.A.C., semnat ?i ?tampilat de arhitect Curelaru Dorin Alexandru; memoriul arhitectură semnat ?i ?tampilat de arhitect Curelaru Dorin Alexandru; memoriul tehnic semnat de inculpatul Bodnar Vasile; memoriul tehnic instalaţii electrice, semnat de inginer Macovei Ovidiu; memoriul tehnic instalaţii sanitare, semnat de inginer Macovei Ovidiu; memoriu general faza D.T.O.E., semnat de inculpatul Bodnar Vasile ?i de verificatorul tehnic atestat inginer Mihai Constantin; devizul general întocmit de inculpatul Bodnar Vasile; 10 planşe cu planuri (parter, faţada principală, fa?adele laterale, secţiunea transversală, învelitoare, instala?ii electrice ?i sanitare, funda?ii), toate aceste înscrisuri numai cu privire la men?iunile „VIZAT SPRE NESCHIMBARE – Anexă la autoriza?ia de construire nr. 10 din 11.02.2013” ?i la semnăturile de conformitate executate de inculpata Serghiu?ă Elena (vol. V f. 121-164 dosar u.p.). XI. Conform art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă pe inculpa?i la plata cheltuielilor judiciare către stat, astfel: – inculpatul Bodnar Vasile suma de 4000 lei, din care suma de 3200 lei a fost avansată din fondurile Ministerului Public în cursul urmăririi penale, iar suma de 800 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, în procedura camerei preliminare ?i faza judecă?ii; – inculpatul Onea?ă Emilian suma de 3300 lei, din care suma de 2500 lei a fost avansată din fondurile Ministerului Public în cursul urmăririi penale, iar suma de 800 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, în procedura camerei preliminare ?i faza judecă?ii; – inculpata Serghiu?ă Elena suma de 1230 lei, din care suma de 430 lei a fost avansată din fondurile Ministerului Public în cursul urmăririi penale, iar suma de 800 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, în procedura camerei preliminare ?i faza judecă?ii; – inculpata S.C. FAB CASA NOUĂ S.R.L. suma de 950 lei, din care suma de 350 lei a fost avansată din fondurile Ministerului Public în cursul urmăririi penale, iar suma de 600 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, în procedura camerei preliminare ?i faza judecă?ii; – inculpatul S.C. PERLA NEAGRĂ S.R.L. suma de 850 lei, din care suma de 250 lei a fost avansată din fondurile Ministerului Public în cursul urmăririi penale, iar suma de 600 lei din fondurile Ministerului Justiţiei, în procedura camerei preliminare ?i faza judecă?ii. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea acţiunii penale exercitate astfel: – faţă de inculpa?ii Pantazi Dumitru, Zuzan Mircea, Prisecaru Ovidiu Ciprian ?i Serghiu?ă Elena în ceea ce priveşte infracţiunile de abuz în serviciu dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute în art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal; – faţă de inculpa?ii Bodnar Vasile, Onea?ă Emilian, S.C. FAB CASA NOUĂ S.R.L. ?i S.C. PERLA NEAGRĂ S.R.L., în ceea ce priveşte infracţiunile de uz de fals, prevăzute în art. 323 Cod penal. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.04.2019.
Document: Hotarâre 411/2019 02.04.2019

 

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider