La începutul anului şcolar 2016-2017, s-a pus problema unei reglementări cu privire la numărul de teme pe care elevii îl primesc pentru acasă. În decembrie 2016, printr-un Ordin de ministru, s-a stabilit ca timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev să fie de cel mult două ore, însumând toate disciplinele, în aşa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă şi în afara ei, să se încadreze în 5 – 8 ore zilnic.
De atunci, nu s-a stabilit însă şi cum va fi pus în aplicare acest ordin. Cele două ore destinate temelor se împart tuturor profesorilor care predau în acea zi sau există materii „prioritare“? Cine stabileşte ce obiect e prioritar? Se merge pe regula „primul venit, primul servit.

Specialiştii în pedagogie de la Editura „Intuitext“, care comercia­lizează materiale didactice ce respectă programa şcolară în vi­goare şi noua abordare psihopedagogică interdisciplinară, oferă o serie de sfaturi pentru părinţi şi profesori pentru ca temele să nu devină o spaimă pentru elevi.

Ast­fel, temele nu ar trebui să fie doar o problemă a elevilor, cei trei acotori ai educaţiei (profesor, elev şi părinte) trebuie să lucreze împreună pentru ca temele să aibă rezultatul scontat.

Delia Lungu, unul din­tre aceşti specialişti, afirmă că „studiile de psihologie educaţio­nală ne arată că timpul sănătos alo­cat temelor de casă în fiecare zi pentru copil este în funcţie de vârsta lui. Astfel, s-a formulat o «regula celor 10 minute»: 10 minute pentru teme per clasă, clasa I – 10 minute, clasa a II-a – 20 minute, gimnaziu – între 50 şi 80 minute“, menţionează specialistul.
CONTINUARE PE ZIARUL DE IASI

Slider


loading...
Slider