La împlinirea a trei ani de la adoptare, Noul Cod de de procedură fiscală (NCPF), deşi putea fi văzut drept bine elaborat, de neschimbat pentru măcar vreo cinci ani, înregistrează, iată, nu mai puţin decât 18 schimbări majore. 90% dintre acestea au venit pe calea ordonanţelor de urgenţă (OUG), deşi multe din motivele modificărilor/adăugirilor la textul iniţial puteau fi (între)văzute chiar de la început. O ultimă modificare intervenită în iulie a.c. (prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor), este adevărat, se datorează (şi) unor raţiuni derivate din legislaţia europeană.

Este vorba despre faptul că respectiva lege vine să transpună două importante Directive: cea având nr. 849/2015 (a Parlamentului European şi a Consiliului) privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului (…), dar şi Directiva (UE) 2.258/2016 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216157). Numai că, la mai puţin de o lună de la publicarea amintitei legi, este iminentă o nouă revizuire a textului NCPF. Mai concret, jumătatea lui august a.c. ne găseşte cu un Proiect de Ordonanţă de Guvern (OG), pus în extenso în dezbatere publică, cu trebuincioasa Notă de fundamentare, aşişderea.

Titlul actului normativ este cât se poate de grăitor, incluzând şi expresia ”Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”. Dar să vedem ce urmează a se modifica/completa şi, mai ales, de ce. Motivaţia de bază a revizuirii este una aparte. Aceasta pentru că modificările dictate de unele Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) nu sunt foarte frecvente. Două asemenea documente, adoptate în ultimii doi ani, intră în discuţia de aici: Hotărârea CJUE ECLI:EU:C:2018:283 în Cauza Zabrus (C-81/17) şi Hotărârea CJUE ECLI:EU:C:2017:843 în cauza Ispas (C-298/16). Cunoscând că niciun text normativ naţional nu poate să contravină jurisprudenţei CJUE, Executivul îşi propune acum, prin Proiect de OG, să aducă îndreptările cuvenite. De fapt, obiectivul demersului este ceva mai larg, vizând (în formularea guvernamentală) ”îmbunătăţirea echilibrului în relaţia dintre organele fiscale şi contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale şi o mai bună claritate a textului de lege, eliminând interpretările neunitare” (Cf. Notă de fundamentare, disponibilă la:

CONTINUARE PE ZIARUL DE IASI

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider