8.5 C
Paşcani
vineri, martie 24, 2023
Array

Noua lege a achiziţiilor publice: Excepţii pentru campanii electorale, servicii juridice, transport

Excepţiile de la regulile de achiziţie publică vor fi păstrate la acordarea anumitor contracte de servicii, precum pentru cumpărarea-închirierea de terenuri şi clădiri, servicii audio-vizuale, dar vor fi aplicate şi pentru campanii electorale, servicii juridice, transport feroviar călători, metrou.

Excepţiile de la aceste reguli, care presupun organizarea de licitaţii, sunt prevăzute în primul draft al proiectului noii legi a achiziţiilor publice, consultat de MEDIAFAX şi care reglementează regimul juridic al contractelor de achiziţie publică, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum şi aspecte legate de derularea contractului.

În noua legislaţie, achiziţia publică va fi definită drept achiziţionarea, prin intermediul unui contract de achiziţie publică, de lucrări, de produse sau de servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la unul sau mai mulţi operatori economici, „indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public”.

Proiectul menţine excepţiile de la aplicarea legii pentru atribuirea unui contract de servicii care are ca obiect cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora, cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale sau serviciilor media de radiodifuziune, atribuite de prestatorii de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune, precum şi în cazul contractelor pentru spaţiu de emisie sau furnizarea de programe atribuite prestatorilor de servicii media audiovizuale sau de radiodifuziune şi a serviciilor de arbitraj şi conciliere.

În acelaşi timp, însă, vor fi excepţii şi pentru oricare dintre serviciile juridice care presupun reprezentarea legală a unui client de către un avocat în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere, precum şi în cadrul unor proceduri judiciare în faţa instanţelor sau autorităţilor publice, într-un stat membru, o ţară terţă sau în faţa unei instanţe internaţionale ori instituţii internaţionale, consilierea juridică oferită anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia din aceste proceduri, în cazul în care există un indiciu tangibil şi o mare probabilitate ca respectiva cauză la care face referire consilierea să devină obiectul unor astfel de proceduri, cu condiţia ca respectiva consiliere să fie acordată de un jurist, precum şi pentru serviciile de certificare şi autentificare a documentelor care trebuie să fie furnizate de notari, serviciile juridice prestate de mandatari sau tutori desemnaţi ori alte servicii juridice ai căror furnizori sunt numiţi de o instanţă naţională sau sunt desemnaţi prin lege să execute sarcini specifice sub supravegherea acestor instanţe judecătoreşti şi alte servicii juridice care au legătură cu exercitarea autorităţii publice.

Legea nu va fi aplicată nici pentru atribuirea contractelor privind prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital, prestarea de servicii de către bănci centrale, precum şi operaţiuni efectuate cu Fondul european de stabilitate financiară şi cu Mecanismul european de stabilitate, pentru împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu referitoare la emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de valori mobiliare sau de alte instrumente financiare, angajarea de forţă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă, servicii de apărare civilă, protecţie civilă şi prevenirea pericolelor, prestate de organizaţii sau asociaţii non-profit, cu excepţia serviciilor de ambulanţă pentru transportul pacienţilor, şi nici pentru servicii publice de transport de călători feroviar sau cu metroul.

În plus, regulile de achiziţie publică nu vor fi aplicate nici pentru servicii de campanie politică legate de campanii de publicitate, producţie de filme de propagandă şi producţie de casete video de propagandă, atunci când sunt atribuite de un partid politic în contextul unei campanii electorale.

Un contract de achiziţie publică atribuit de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau public nu va intra în domeniul de aplicare al legii nici în cazul în care autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii, peste 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă şi nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de dispoziţiile legislative în vigoare, în conformitate cu tratatele, care nu exercită o influenţă decisivă asupra persoanei juridice controlate.

Proiectul mai stabileşte că limitele maxime aferente valorii estimate a unui contract, în funcţie de care depind derularea anumitor proceduri, vor fi calculate în lei, nu în euro ca în prezent, respectiv 22.908.118 lei (faţă de 5 milioane euro în prezent) pentru un contract de lucrări şi 914.381 lei (faţă de 200.000 euro) pentru un contract de servicii.

Tot în lei vor fi calculate şi limitele până la care statul poate achiziţiona produse, servicii sau lucrări fără licitaţie, respectiv 130.000 lei fără TVA (faţă de 30.000 euro fără TVA) pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv 400.000 lei fără TVA (faţă de 100.000 euro fără TVA) pentru fiecare achiziţie de lucrări.

Sursa și continuare pe : Mediafax.ro

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow