25.8 C
Paşcani
sâmbătă, august 13, 2022

Noi angajări la Primăria Municipiului Pașcani

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare în data de 25.05.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise – interviul pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de muncitor calificat (instalator), treapta I, duratã nedeterminatã, cu normã întreagã din cadrul Serviciului Administrativ.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişãrii anunţului (de la data de 03.05.2022 pânã la data de 16.05.2022, inclusiv, ora 15,30).

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

Condiţii generale de participare la concurs:

Concursul se organizează pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de muncitor calificat (instalator), treapta I, duratã nedeterminatã, cu normã întreagã în cadrul Serviciului Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească:

– condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

1. muncitor calificat (instalator), treapta I din cadrul Serviciului Administrativ – un post:

– studii medii, generale sau profesionale;

– școală profesională/certificat pentru competențe profesionale/certificat de calificare în meseria de instalator;

– condiţii de vechime de 7 ani în meseria de instalator.

Continuarea anuntului aici.

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a douǎ funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Tehnic și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 31.05.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise – interviul.

Denumirea funcţiilor publice vacante:

  1.  consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Tehnic și investiții;
  2.  inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Tehnic și investiții;

  Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

        Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro – Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri respectiv de pe 29.04.2022 – pânã la data de 18.05.2022-(inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

   1)Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Tehnic și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

     – studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţǎ inginerie civilǎ şi ingineria instalaţiilor;

– condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Continuarea aici.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow