More

  Modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere

  Array

  COMUNICAT
  modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere

  MAI diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. Menționăm că plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

  Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privindstabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative , platataxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internetbanking, virament, mandat poștal sau în numerar.

  Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de laorice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul unic deschis de către fiecare Instituție a Prefectului.

  Plata în numerar se poate face la casieriileunităților Trezoreriei Statului, casieriileInstituțiilor Prefectului (pentrupașapoarte), la ghișeele serviciilorpublice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (pentrudocumentele emise de acestea) din cadrul Instituțiilor Prefectului și prin mandat poștal.

  Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

  În București, pentru facilitarea obținerii acestor documente, la punctul de lucru din Șoseaua Pipera, va fi deschisă o casierie a Trezoreriei Statului pentru încasarea taxei pentru pașapoarte.

  Sumele se încasează într-un cont unic de disponibildeschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele Instituției Prefectului.

  Astfel, fiecareInstituție a Prefectului va deschide în cursul zilei de astăzi un cont unic distinct pentru aceste plăți, acesta fiind anunțat pe site-ul fiecărei Instituții a Prefectului. De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, pe site-ul fiecărei instituții a prefectului vor fi afișate: numărul contului IBAN, numărul codului fiscal, mențiuni legate de informațiile care trebuie completate de cetățeni pe documentele de plată, adresele trezoreriilor și ale casieriilor instituțiilor prefectului unde se poate face plata în numerar.

  Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

  Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care vacumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarearămânând neschimbată față de cât este în prezent.

  Atât în cazulpașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal.

  Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.

  ***

  Precizăm faptul că cetățenii pot depune cereri pentrueliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciupublic comunitar, indiferent de locul de domiciliul.

  Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la oriceserviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor , nudoar acela de unde s-a depus cererea, cucondiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.

  Ce părere ai?

  Related Articles

  ”Atenţie la capcanele din noile contracte! Nu există miracole în ofertele ieftine”

  Oamenii ar trebui să fie foarte atenţi când semnează noi contracte de energie, întrucât furnizorii au multe tactici de a păcăli clienţii, iar preţurile...

  Medicii de familie către pacienţi: Programaţi-vă singuri pe portalul de vaccinare!

  Aceştia spun că nu pot face faţă numărului mare de solicitări, mai ales în condiţiile în care platforma de înscrieri merge cu intermitenţe, şi...

  Cum a dat lovitura Grupul GRAMPET: Testul economic din 2020, o provocare economică unică în România

  Anul 2020 a atras provocări economice unice pentru Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI