1.3 C
Paşcani
marți, decembrie 6, 2022
Array

Lobby parlamentar pentru decontarea banilor de naveta elevilor din judetul Iasi

C.P. În şedinţa Senatului de luni, 7 octombrie 2013, senatorul PSD Florin Constantinescu a adresat Guvernului României două întrebări şi o interpelare, având ca obiect probleme locale şi centrale.
Prima întrebare a fost adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, având ca obiect ,,Nedecontarea cheltuielilor de transport ale elevilor din judeţul Iaşi”.
Prin intermediul întrebării adresate Ministerului Educaţiei Naţionale, senatorul Florin Constantinescu a făcut referire la faptul că, mii de elevi din judeţul Iaşi aşteaptă să-şi primească banii pentru plata navetei. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, art. 84, alin. 3, ,,Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă”.
Plata navetei este o formă extrem de importantă prin care este încurajată prezenţa la şcoală, evitarea abandonului şi continuarea studiilor, mai ales pentru elevii din medii defavorizate economic. Potrivit datelor furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, printre liceele tehnologice din judeţ care trebuie să primească sume importante de bani, se numără cele din Vlădeni, Hârlău, Liceul ,,Miron Costin”, din Paşcani şi Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, din Iaşi Iaşi.
De asemenea, senatorul Florin Constantinescu a menţionat faptul că, ultima plată a fost efectuată la sfârşitul lunii octombrie 2012.
În încheierea întrebării adresate Ministerului Educaţiei Naţionale, senatorul Florin Constantinescu a solicitat informaţii cu privire la sumele nedecontate la nivelul liceelor din judeţul Iaşi şi care sunt soluţiile Ministerului Educaţiei Naţionale pentru decontarea la timp a cheltuielilor privind naveta elevilor.
Cea de-a doua întrebare a fost adresată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având ca obiect ,,Înfiinţarea unui sistem de canalizare şi tratare apă uzată, în comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi”.
Prin intermediul întrebării adresate, senatorul Florin Constantinescu a precizat faptul că, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a fost depus studiul de fezabilitate pentru înfiinţarea unui sistem de canalizare şi tratare apă uzată pentru comuna Tătăruşi judeţul Iaşi. Valoarea totală a proiectului este de 2.500.000 lei.
Având în vedere faptul că, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru Proiectul ,,Sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţilor”, senatorul Florin Constantinescu a solicitat alocarea sumei necesare în vederea finalizării investiţiei.
Interpelarea senatorului Florin Constantinescu a fost adresată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a avut ca obiect ,,Acordarea plăţilor în avans pentru Campania de sprijin pe suprafaţă 2013”.
Acordarea plăţilor în avans este justificată de necesitatea pregătirii unor măsuri administrative care să asigure efectuarea plăţilor către toţi solicitanţii, până la finalul implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, dar şi pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru înfiinţarea culturilor de toamnă şi pentru a încuraja respectarea bunelor practici agricole şi de mediu. Plăţi în avans vor fi acordate în cadrul măsurilor: 211 ,,Plăţi pentru zona montană defavorizată”, 212 ,,Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” şi 214 ,,Plăţi pentru agromediu”, din Axa II – Campania 2013.
În acest context, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a informat că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele Membre pot decide să plătească, în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiarii măsurilor Axei II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, un avans în cuantum de până la 75% din suma cuvenită fermierilor care au depus cereri de plată în cadrul Campaniei de sprijin pe suprafaţă 2013.
În încheierea interpelării adresate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, senatorul Florin Constantinescu a solicitat date cu privire la numărul cererilor depuse până în prezent şi care a fost suma alocată pentru plăţile directe către fermieri.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow