More

  Licitaţie pentru spaţiile comerciale libere, din pieţele Pascaniului

  Array

  Primăria Paşcani organizează licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 ani de zile a terenurilor disponibile din cele două pieţe agroalimentare. Conform HCL 20 din ianuarie 2016 preţul minim de pornire al licitaţiei va fi de 29,50 lei mp. Documentaţiile de participare pot fi depuse la sediul instituţiei până pe data de 29.08.2016, ora 16.00.
  Mai multe amănunte găsit în anunţul de mai jos.

  ANUNȚ

  Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 05.09.2016, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile – pozițiile 13 și 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:

  Terenurile disponibile – pozițiile 13, 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentate în Anexa nr. 3 la HCL nr. 32/08.02.2016 și Anexă nr. 3 la HCL nr. 20/29.01.2016.

  Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și contracte – Camera 31.
  Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 09.08.2016 – 29.08.2016, ora 12.00.
  Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
  Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenurilor disponibile – pozițiile 13 și 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 26.08.2016, ora 16.00.
  Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 29.08.2016, ora 16.00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.
  Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile disponibile – pozițiile 13 și 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
  Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
  Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 05.09.2016, ora 12.00, la Camera 44 – Sala seminarii.
  Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600.
  Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 05.08.2016.

  PRIMARUL MUNICIPIULUI, SECRETARUL MUNICIPIULUI,
  Ing. DUMITRU PANTAZI Cons. Juridic IRINA JITARU

  Ce părere ai?

  Related Articles

  ”Atenţie la capcanele din noile contracte! Nu există miracole în ofertele ieftine”

  Oamenii ar trebui să fie foarte atenţi când semnează noi contracte de energie, întrucât furnizorii au multe tactici de a păcăli clienţii, iar preţurile...

  Medicii de familie către pacienţi: Programaţi-vă singuri pe portalul de vaccinare!

  Aceştia spun că nu pot face faţă numărului mare de solicitări, mai ales în condiţiile în care platforma de înscrieri merge cu intermitenţe, şi...

  Cum a dat lovitura Grupul GRAMPET: Testul economic din 2020, o provocare economică unică în România

  Anul 2020 a atras provocări economice unice pentru Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI