27.4 C
Paşcani
sâmbătă, august 13, 2022

Licitatie pentru inchirierea spatiilor si terenurilor fara contracte, din pietele agroalimentare

Primaria Pascani scoate la licitatie spatiile comerciale si terenurile din cele doua piete agroalimentare, acolo unde nu sunt sau au expirat contractele. Este vorba de 54 de casete, fiecare cu suprafata de 3,6 mp si una de 21,26 mp si 23 suprafete de teren care urmeaza sa fie inchiriate pentru o perioada de cinci ani de zile.
In anunturile postate pe paginile adminsitratiei locale – vezi mai jos se arata ca cei interesati pot obtine documentatia de atribuire in perioada 11 – 22 ianuarie a.c. ora 12.00.

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 04.02.2020, ora 11:00, licitaţie publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a spațiilor comerciale, proprietate publică a Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, prezentate mai jos

1. Spații comerciale (casetele disponibile) nr: 5; 6; 12; 20; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 68; 71; 87; 88; 89; 90; 93; 98; 99; 104; 105; 106; 108; 113; 118; 119 și 122, toate având suprafață de 3,60 mp, identificate prin numărul cadastral 2683, situate în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Municipiul Paşcani, Județul Iași conform H.C.L. nr. 113 /30.06.2020, modificată și completată prin H.C.L. nr. 129 / 30.07.2020;

2. Spatiul disponibil, Lot 2, modul A, tronsonul I, corpul B în suprafață de 21,26 mp, identificat prin numărul cadastral 2683, situat în Municipiul Paşcani, Piața Vale, strada Ceferiștilor, nr. 4, conform H.C.L. nr. 114 /30.06.2020, modificată și completată prin H.C.L. nr. 130/ 30.07.2020;

Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte – Camera 31.

Persoana de contact : cons. Asofiei Mariana, e-mail : patrimoniu@primariapascani.ro

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 11/01/2021 – 22/01/2021, ora 12:00.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.01.2021, ora 15.00.

Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia.

Data limită de depunere a ofertelor este 29.01.2021 ora 12:00

Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație .

Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 04.02.2021, ora 11:00, la Camera 44 (sala de seminarii) .

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 06 / 01 / 2021
………..

ANUNT – licitatie publica terenuri

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 03.02.2020, ora 11:00, licitaţie publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, prezentate mai jos:

1. Terenurile disponibile – pozițiile 13 în suprafață de 14,00 mp; 14 în suprafață de 12,00 mp; 15 în suprafață de 15,60 mp; 16 în suprafață de 16,00 mp; 50 în suprafață de 11,50 mp; 51 în suprafață de 10,00 mp; 76 în suprafață de 50,00 mp; 81 în suprafață de 6,00 mp; 88 în suprafață de 9,50 mp; 89 în suprafață de 5,00 mp; 4A în suprafață de 6,00 mp; 5A în suprafață de 16,00 mp; 9A în suprafață de 18,00 mp; 12A în suprafață de 40,00 mp; 13A în suprafață de 40,00 mp, identificate prin numărul cadastral 2683, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, jud Iași și pozițiile 19 în suprafață de 22,25 mp; 20 în suprafață de 6,25 mp; 21 în suprafață de 15,00 mp; 22 în suprafață de 11,25 mp; 29 în suprafață de 7,68 mp; 43 în suprafață de 24,50 mp; 53 în suprafață de 12,00 mp; 55 în suprafață de 7,00 mp; identificate prin numărul cadastral 63975, situate în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6-8, jud. Iași conform H.C.L. nr. 128 / 30.07.2020 modificată și completată prin HCL 181 / 21.12.2020

Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte – Camera 31.

Persoana de contact : insp. Coteț Chiperi Gheorghe, e-mail : patrimoniu@primariapascani.ro

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 11/01/2021 – 22/01/2021, ora 12:00.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.01.2021, ora 15.00.

Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia.

Data limită de depunere a ofertelor este 29.01.2021 ora 12:00

Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație .

Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 03.02.2021, ora 11:00, la Camera 44 (sala de seminarii) .

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 06 / 01 / 2021

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

ApaVital, in sediul fostului operator de apa din Pașcani

Legislativul pascanean este convocat in ședința extraordinara, miercuri 17...

Copaci toaletați in vegetație, pentru a se vedea lămpile de iluminat

  Administratia locală din Pașcani continua acțiunile de toaletate a...

Încep licitațiile pentru primele parcări rezidentiale

  Administrația locală din Pașcani anunță ca va demara, din...
Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow