0.2 C
Paşcani
marți, februarie 7, 2023

Legislativul pascanean, sedinta la sfarsitul saptamanii

Legislativul pascanean se intruneste in sedinta ordinara, la inceputul acestei saptamani, vineri 26 februarie incepand cu ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotarare, dar sedinta va incepe cu patru rapoarte privind activitatea din anul 2020 de la Politia Locala, Serviciul Comunitar de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor si Compartimentul Agricol din cadrul Primariei.

Dupa prezentarea rapoartelor urmeaza sa fie aprobate cateva proiecte de completare a unor comisii, cea de evalaure a ofertelor pentru licitatii si cea de evaluare si asigurarea calitatii in invatamantul pascanean, dupa demisia consilierului Sorin Olariu. De asemenea urmeaza sa fie completate consiliile de adminsitratie de la Clubul Sportiv Municipal si `Spitalul de Urgenta Pascani, dupa demisiile inaintate de Andrei Raznic respectiv Iuliana Ratoi.

In aceeasi sedinta urmeaza sa fie aprobate lcurarile de interes local care vor fi facute de beneficiarii de ajutor social precum si programul de activitati al Serviciului de Gospodarie Comunala pentru anul in curs, dar si un act aditional la contractul de delegare al serviciilor de deszapezire. De asemenea ar ruma sa fie revizuit contractul de delegare al servicilor de apa si canalizare precum si sa fie modificata organigrama Primariei, in vederea angajarii unei secretare pentru viceprimar.

 

Oridnea de zi

 

Raport de activitate Poliția Locală Pașcani pentru anul 2020 – raportor Sef Serviciu Politia Locala Pascani

Raport de activitate Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru anul 2020 – raportor Sef Serviciu Comunitar de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

Raport de activitate Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2020 – raportor Sef Serviciu Public Local de Evidenta a Persoanelor

Raport de activitate Compartiment Registrul Agricol pentru anul 2020 – raportor Compartiment Registru Agricol

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 163 din data de 14.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe, proprietate publică/ privată a municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 5 din 18.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2020 – 2021 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 7 din 26.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Pașcani– initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 6/26.01.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea listei de priorități în vederea soluționării cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2021  – initiator RATOI CRISTIAN (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în Municipiul Pașcani, strada Renașterii, nr. 12 și rezilierea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Pașcani și doamna Ionescu Liliana la data de 15.01.1993 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 23169/22.12.2020 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pașcani încheiat între Municipiul Pașcani și societatea S.C. CLP ECOSERV S.R.L. – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009  – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66/11.05.2015 prin transformarea unor funcţii de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani și înființarea cabinetului viceprimarului municipiului Paşcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

\

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow