Slider

Legislativul pascanean este convocat in sedinta extraordinara, luni 11 iunie de la ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt propuse spre dezbatere sase proiecte de hotarare, initiate de primarul municipiului, Dumitru Pantazi.

Este vorba despre aprobarea unor acorduri de parteneriat iintre adminsitratia locala si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, respectiv Asociația Club Moto Chopper Academy Suceava, rectificarea bugetului loca precum si respingerea a doua plangeri prealabile formulate de un functionar si sindicatul salariatilor din Primarie.

De asemenea in aceeasi sedinta ar urma sa fie aprobati indicatorii tehnico- economici pentru realizarea unei investitii din fonduri UE la Colegiul CF Unirea Pascani.

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Paşcani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Paşcani şi Asociația Club Moto Chopper Academy Suceava – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: «Calitate în pregătirea și formarea profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții, destinat învățământului profesional și tehnic», Colegiul Tehnic „Unirea”, strada Ceferiștilor, nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 625/11.05.2018 întocmită de către doamna Pașcu Laura împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 51 din 30.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 200 din 21.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 629/14.05.2018 întocmită de către Sindicatul reprezentativ al funcționarilor publici și personalului contractual “SINDPRIM” Pașcani împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 51 din 30.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 200 din 21.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Slider