15.2 C
Paşcani
joi, septembrie 28, 2023
Array

Joi, 29 noiembrie Sedinta de Consiliu Local cu 22 de Proiecte pe Ordinea de Zi. O parte dintre pascaneni vor beneficia de taxe si impozite mai mici

Consiliul Local al municipiului Pascani, se va intruni in sedinta ordinara pe data de 29 noiembrie 2012, ora 10.00, in sala de sedinte a Prmariei Pascani, unde consilierii au de discutat 22 de proiecte dintre care o parte foarte importante pentru pupulatie.

Cel mai important proiect al ordinii de zi este cel cu numarul 4 si anume: PROIECT DE HOTARARE privind  zonarea municipiului Pascani in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

Unii pascaneni vor beneficia de taxe si impozite mai mic asta pentru ca incadrarea strazii pe care acestia locuiesc va fi modificata.

Având în vedere necesitatea încadrării intr-o zonă de impozitare a tuturor strazilor din intravilanul municipiului Pascani, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată privind taxele / impozitele  pe cladiri şi terenuri urmatoarele strazi au suferit modificari: strada Abator, str. Agache, Aleea 22 Decembrie din Strada Vasile Alecsandri pana la capat, strada Costache Negri, Crizantemelor, str Fundac Dragos Voda, Fundac Stefan cel Mare, 1 Decembrie 1918 de la nr 90 A (Electrotermometria) pana la nr 116, Strada 9 mai, strada Plaiesului, strada Stefan cel Mare de la intersectia cu Strada Morilor pana la intersectia cu strada Crizantemelor (nr. 312 Str. Stefan cel Mare) si strada Zimbrului. Aceste strazi au trecut din zona B in zona C sau din zona A in zona B.

Si agentii economici de pe aceste strazi vor beneficia de reducere. Taxa pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru comercianţii a căror activitate, potrivit Clasificaţiei activităţilor din economia naţională (C.A.E.N.), este aprobată prin H.G. nr. 656/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în clasa 5610– restaurante şi 5630 –baruri, pentru fiecare unitate sau stand de comercializare, se stabileşte în funcţie de zona din municipiul Paşcani în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, astfel:zona A – 500 lei, zona B – 400 lei, zona C – 300 lei, zona D – 200 lei.

Mai jos aveti toate proiectele de pe ordinea de zi:

 

1. RAPORT al Politiei  Municipiului Pascani privind activitatile desfasurate in vederea asigurarii ordinii si   sigurantei publice  in primele 9 luni ale anului 2012

 

   Raportor  – Seful Politiei Municipiului Pascani

 

2. RAPORT privind evolutia  organizatorica si rezultatele  obtinute in perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2012 de catre Politia Locala Pascani

 

   Raportor  – Seful  Serviciului Politie  Locala

 

3. RAPORT privind activitatile desfasurate de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Pascani, in perioada  01.01.2012-31.10.2012

 

   Raportor  – Seful  Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

 

4. PROIECT DE HOTARARE privind  zonarea municipiului Pascani in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

5. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea  impozitelor si taxelor locale  in municipiul Pascani pentru  anul 2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

6. PROIECT DE HOTARARE privind   ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a UAT Pascani, insusite de catre Consiliul Local al municipiul Pascani, judetul Iasi

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

7. PROIECT DE HOTARARE  privind  ajustarea valorilor de inventar pentru bunurile apartinand proprietatii private a municipiului Pascani, insusite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 130/20.12.2011

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

8. PROIECT DE HOTARARE privind  insusirea  raportului de evaluare pentru terenul  in suprafata de 605 mp, situat in municipiul Pascani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 86 si 90 A, cvartal 40, parcela CC, 1663/20, proprietate privata a municipiului Pascani, catre S.C. ELECTROTERMOMETRIA  S.R. L.

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

9. PROIECT DE HOTARARE privind   modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 70/14.04.2009, privind infiintarea  clubului sportiv de drept public  „Clubul Sportiv Municipal  Pascani”

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

10. PROIECT DE HOTARARE privind   transmiterea in administrarea Colegiului National Mihail Sadoveanu Pascani a Salii de sport  si  a terenului aferent, situate in str. Sportului nr. 23, proprietate publica a municipiului Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

11. PROIECT DE HOTARARE privind   aprobarea actelor aditionale nr. 2728 din 2.05.2008 si nr. 2590 din 21.04.2008 pentru unitatile de locuit situate in  municipiul Pascani, strada  Gradinitei, bloc F1 si F2, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Consiliului Local al municipiului Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

12. PROIECT DE HOTARARE  privind   aprobarea achizitionarii  de catre RAGCL Pascani  a serviciilor  juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

13.PROIECT DE HOTARARE privind    modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr.  4/26.01.2009,  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a R.A.G.C.L. Pascani pentru anul 2009

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

14. PROIECT DE HOTARARE privind   modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 117/29.09.2012, privind  aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17062/06.09.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 91/30.08.2012

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

15. PROIECT DE HOTARARE privind   concesionarea  sistemului pentru ridicarea  presiunii apei reci si apei calde  catre  S.C  PREST  SERV  APA S.A. Pascani, avand  ca unic  actionar  Municipiul Pascani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

16. PROIECT DE HOTARARE  privind   stabilirea  unor masuri pentru punerea in aplicare a OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

17. PROIECT DE HOTARARE privind    constituirea Consiliului Tehnico-economic, ca organ consultativ la nivelul Consiliului Local al municipiului  Pascani  si   aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare  al acestuia

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

18. PROIECT DE HOTARARE privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  si a programului de investitii  ale municipiului Pascani pe anul 2012  

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

19. PROIECT DE HOTARARE privind   modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 83/20.08.2010,  privind   numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

20.PROIECT DE HOTARARE privind     aprobarea co-finantarii proiectului care se desfasoara la Liceul Economic „Nicolae  Iorga” Pascani, prin participarea elevilor la Targul National al firmelor de Exercitiu

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

21.PROIECT DE HOTARARE privind     aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a  activitatii  de medicina  scolara

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

22. PROIECT DE HOTARARE   prin care se ia act de  demisia   consilierului local   CRACIUNESCU  GRIGORE si  vacantarea  mandatului de  consilier local

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

23.PROIECT DE HOTARARE   privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2012 – februarie  2013

 

   Iniţiatorul  proiectului de  hotarare  – Primarul  municipiului Paşcani

 

 

 

 

 

 

 

Alte articole