INVITATIE LA DANS

Slider

Cu deosebită plăcere, vă invităm să participaţi la Concursul Regional de Coregrafie “Armonii dansante”, editia a VII-a, ce se va desfăşura la Paşcani, sâmbătă, 19 mai 2018, începand cu ora 9:00. Acţiunea este cuprinsă în CAERI 2018, nr. 734
Vă rugăm să confirmaţi participarea şi fişa de înscriere în concurs, până la data de 9 mai 2018 la Clubul Copiilor Paşcani, tel. 0232765406, 0724501925, persoană de contact, prof. Dimitriu Ştefan.
Vă rugăm să trimiteți suportul muzical al dansurilor până la data de 9 mai, 2018, pe adresa rotariuirinastefana@gmail.com

La sosire fiecare formaţie coregrafică va prezenta doua tabele cu echipajele inscrise la concurs, ştampilate si semnate de director unităţii.

REGULAMENTUL CONCURSULU I REGIONAL CU PARTICIPARENAȚIONALĂ DE COREGRAFIE “ARMON II DANSANTE”EDITIA a VII-aPAȘCANI

Sambata, 19 mai 2018
1. Condiții generale.
a) Concursul Regional cu participare națională de Coregrafie “Armonii dansante” se va desfășura în data de sambata,19 mai 2018, la Pașcani și este organizat de Clubul Copiilor Pașcani.
b) Obiective: revigorarea, diversificarea și amplificarea activitatilor cultural-artistice, a educatiei estetice, sporirea valentelor educative coregrafice și a muzicii, asigurarea unui cadru adecvat de intrecere și spectacol specific formațiilor de profil, sensibilizarea, stimularea și promovarea copiilor cu aptitudini coregrafice deosebite, schimb de experienta intre participantii și conducatorii de formații.
2. Participanti. Condiții de participare:
La concursul de coregrafie pot participa cu avizul Inspectoratului Scolar al fiecărui judet și numai pe bază de invitație, formații coregrafice de la palatele, cluburile copiilor și scoli cu câte unul sau mai multe dansuri la una sau mai multe din următoarele categorii de vârstă:
Clasele 0-IV
Clasele V-VIII
Clasele IX-XII,
Fiecare formație trebuie să prezinte în concurs maxim un dans, pe fiecare categorie sau gen coregrafic, timpul maxim afectat fiind de 2-3 minute.
În prezentarea dansului, profesorul coordonator va trebui să țină cont de:
1. dimensiunile scenei: lățime 6,70 m, adâncime 4,0 m
2. în concurs se va intra prin dreapta scenei și se va ieși prin stânga scenei.
3. echipajul poate fi format din perechi, grup mixt sau numai fete / băieți

Jurizarea se va face dupa urmatoarele genuri coregrafice :
– dans modern;
– dans de caracter;
– dans clasic;
– dans tematic;
– dans contemporan;
– dans popular;
– fantezie coregrafică;
– gimnastica ritmica și artistic;
-alte genuri coregrafice, care se incadreaza in timpii si solicitarile anterioare.
Fiecare unitate de învățământ participantă poate intra în concurs cu maxim două formații coregrafice diferite, pe fiecare gen coregrafic.
Suportul muzical va trimis în format electronic la adresa de mail: ccpașcani@gmail.com până la data de 9 mai 2018.
Fiecare profesor coordonator va avea obligativitatea ca la data concursului să aibă suportul muzical în format electronic pe CD/DVD/USB/stick.
Clasamentul se va face pe categorii de vârstă și genuri coregrafice prezentate.
3. Formațiile participante vor trebui sa confirme prin mail la ccpașcani@gmail.com pana la data de 9 mai 2018.
Sedinta tehnica va avea loc în dimineata concursului incepand cu ora 9:00.
Fiecare delegate va prezenta trei exemplare de tabele nominale în original, continand membrii formației, cadrul didactic, semnate de participanti și avizate de ISJ și unitatea scolara reprezentata, precum și invitatia anexata, completata și semnata.
Concursul se va desfășura sambata, 19 mai 2018, incepand cu ora 10:00, la Clubul Copiilor Pașcani.

DIRECTOR,                                                                                PROFESOR COORDONATOR,
prof. Maria VATAMANU                                                               prof. DIMITRIU Stefan

Slider