20.5 C
Paşcani
luni, august 15, 2022

Îngrijorări cu privire la furnizarea apei, din cauza consumului pentru udat

Îngrijorare in legislativul pascanean cu privire la resursele de apa potabilă ale municipiului. După ce zilele trecute operatorul regional a intrerupt furnizarea, in timpul unei nopți,  pentru umplerea rezervorului de inmagazinare, iar acesta situație a fost relatata si in presa națională,  un consilier local a solicitat prezenta unui reprezentant al societății pentru a da explicații.

Discuțiile au avut loc la începutul ședinței ordinare care a avut loc pe 30 iunie a.c. Șeful punctului de lucru de la Pașcani, inginerul Cristian Maxim a explicat ca problemele au apărut din cauza creșterii consumului de apa, mai ales in suburbii, pentru agricultura dar si pentru uz casnic, pe fondul temperaturilor caniculare si a secetei. Reprezentantul ApaVital a mai spus ca probleme similare sunt si in alte localități din țară si ca este posibil sa mai fie luate măsuri de restricție a furnizării apei la Pascani, dar numai pe timpul nopții.

Raspunsul a stranii nemulțumiri. Consilierul Mihai Dediu a precizat ca problemele cu apa nu ar fi nu din cauza creșterii consumurilor ci pentru ca Apa Vital nu ar întreține coressunzator puțurile si ca ar trebuie săpate altele noi pentru a acoperi necesarul de consum.

In același context consilierul Sorin Olariu a atras atenția ca pe raul Moldova a scăzut debitul de apa din cauza balastierelor care exploatează excesiv albia râului.

Pentru evitarea întreruperilor de furnizare a apei primarul pascanean a făcut apel la cetățeni sa facă economie la apa si sa nu o folosească decât pentru uz casnic, in acesta perioada secetoasa. Ediul a mai spus in cadrul conferinței de presa ca si la Primărie au fost limitate lucrarile de udare a gazonului de pe domeniul public, din aceleași motive.

BIT TV a solicitat clarificări de la ApaVital privind situația furnizării apei la Pașcani pe timpul acestei veri.

In răspunsul trimis, operatorul regional soutine ca municipiul Pașcani are suficientă apa in puțurile de captare pentru a acoperi consumul normal al populației si cel specific al operatorilor economici si ca nu ar fi necesare investiții suplimentare in puțuri sau rezervoare deoarece după reabilitarea rețelelor de apa si canalizare va scădea pierderile, acum de peste 40%. In schimb ApaVital arata ca au crescut si cu 150% consumurile de apa in suburbiile Pascaniului si ca întreruperea pe timpul nopții a fost necesară, nu din cauza lipsei de apa in puțuri ci pentru umplerea rezervorului de înmagazinare.

Menționăm ca in cadrul ședinței din 30 iunie consilierii pascaneni au solicitat lămuriri cu privire investițiile pentru extinderea rețelelor de apa si canalizare. Primarul pascanean a spus ca a avut loc o întâlnire cu proiectanții si constructorii si ca lucrările vor începe din cartierul Aerodrom , in prima săptămână din luna iulie.a.c

COMUNICAT APAVITAL

Având în vedere solicitările dumneavoastră de informații privind situația alimentării cu apă a utilizatorilor din mun. Pașcani și suburbiile sale, vă comunicăm următoarele:

Prin realizarea conexiunii aducțiunii Moțca – Pașcani la sursa Timișești, care a devenit a treia sursă din care sunt alimentați utilizatorii din mun. Pașcani, după Moțca și Verșeni, cantitatea de apă care poate fi înmagazinată și livrată către utilizatorii din mun. Pașcani este suficientă, în raport cu consumul normal al utilizatorilor, respectiv cel pentru nevoile menajere ale populației, la care se adaugă cel pentru satisfacerea nevoilor specifice proceselor tehnologice ale clienților din industria pășcăneană, așa cum rezultă acestea din normativele legale după care se realizează calculul și dimensionarea rețelelor de distribuție și a volumelor bazinelor de înmagazinare a apei, în raport cu populația și cu agenții economici de pe raza mun. Pașcani.

Chiar dacă în această perioadă ne confruntăm cu numeroase probleme datorate secetei, apa fiind livrată cu program în diverse localități din aria de operare a ApaVital, în urma scăderii debitelor extrase din sursele de apă, nu acesta este cazul și la Pașcani.
Astfel, dacă în luna martie a anului 2022, cantitatea totală de apă înmagazinată și livrată către utilizatorii din mun. Pașcani și suburbiile sale a fost de 293.682 mc, respectiv o medie de 9.473,6 mc / zi, în luna iunie (până pe 28 iunie) aceasta a fost de 320.299 mc, respectiv o medie de 11.439,2 mc / zi, ceea ce reprezintă un procent de 120,75%, raportând cantitatea de apă înmagazinată și livrată în luna iunie 2022 la cea din luna martie 2022.

În ce privește consumul efectiv pe zone și suburbii ale mun. Pașcani, dacă în ceea ce privește consumul din zona Deal, acesta s-a menținut relativ constant, în zona Vale consumul a crescut semnificativ, iar în suburbiile mun. Pașcani putem spune că a explodat.

Astfel, în zona Vale a mun. Pașcani în luna martie 2022 s-a înregistrat un consum de 149.396 mc, reprezentând o medie de 4819,2 mc / zi, iar în luna iunie (până pe 28 iunie) consumul a fost de 169.549 mc, respectiv o medie zilnică de 6055,3 mc, ceea ce reprezintă o medie zilnică procentuală de 125,65% în iunie 2022 față de martie 2022.

În suburbiile alimentate din aducțiunea Moțca-Verșeni-Pașcani situația este următoarea: în luna martie 2022 s-a înregistrat un consum de 9.300 mc, adică o medie de 300 mc / zi, iar în luna iunie (până pe 28 iunie) consumul a fost de 21.096 mc, respectiv o medie zilnică de 753,4 mc, ceea ce reprezintă o medie zilnică procentuală în luna iunie 2022 de 251,14% față de cea a lunii martie 2022.

Având în vedere creșterea semnificativă a consumului de apă din ultima perioadă, cantitatea de apă din rezervoarele de înmagazinare a scăzut în ritm alert, depășind capacitatea de pompare a apei din cele trei surse care alimentează mun. Pașcani, respectiv Moțca, Verșeni și Timișești, precum și, în anumite intervale de timp, și pe cea de transport, prin aducțiunea Moțca-Verșeni-Hanu Ancuței-Mogoșești-Siret- Pașcani.

Din cauza scăderii constante în ultima perioadă a volumul de apă din rezervoarele de înmagazinare, s-a luat decizia ca în perioada 27-29 iunie 2022 să se sisteze furnizarea apei pe timpul nopții, în intervalul orar 22,30 – 05,30, în scopul refacerii rezervelor de apă din rezervoarele de înmagazinare. În măsura în care, pe fondul secetei grave din această perioadă, consumul de apă în alte scopuri decât cel menajer va continua să fie la niveluri ridicate, iar cantitatea de apă înmagazinată să scadă, este posibil ca să se recurgă la această soluție și ulterior, pentru foarte scurte perioade de timp și exclusiv pe timpul nopții.

În ce privește alimentarea cu apă a mun. Pașcani în perioada următoare, excluzând apariția unor avarii ori a altor situații nefericite și impredictibile, cele trei surse (Moțca, Verșeni și Timișești) din care este alimentat municipiul Pașcani și suburbiile sale asigură o cantitate suficientă de apă pentru satisfacerea nevoilor de apă menajeră ale populației, la care se nevoile specifice proceselor tehnologice ale clienților din industria pășcăneană, așa cum rezultă acestea din normativele legale după care se realizează calculul și dimensionarea rețelelor de distribuție și a volumelor bazinelor de înmagazinare a apei, în raport cu populația și cu agenții economici de pe raza mun. Pașcani, branșați la rețelele de distribuție a apei.

În ce privește necesitatea unor noi surse de apă ori bazine de înmagazinare a apei, în conformitate cu standardele și normativele în vigoare, nu există justificarea tehnico-economică a unor astfel de investiții, mai ales în contextul demarării lucrărilor de investiții pe POIM, care vor avea ca efect inclusiv reducerea drastică a pierderilor din rețelele de distribuție și, deci, asigurarea în regim de continuitate a furnizării apei, inclusiv în condiții de secetă și de creștere a consumurilor de apă.

În acest context, ApaVital solicită utilizatorilor din mun. Pașcani si mai ales persoanelor fizice care locuiesc la case și au diverse suprafețe de teren în jurul acestora, să consume apa în mod rațional și responsabil, cu accent pe utilizarea ei în scopuri menajere. Apa potabilă este o resursă prețioasă și din ce în ce mai rară și este necesar sa o prețuim cum se cuvine.

 

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow