16.2 C
Paşcani
luni, iunie 27, 2022
Array

Finanţări judetene pentru proiecte sociale şi culturale

Anunţ important pentru asociaţiile sau persoanele fizice care vor să obţină sprijin pentru proiecte sociale sau culturale. Consiliul Judeţean Iaşi pune la dispoziţie 550.000 de lei pentru finanţarea unor astfel de iniţiative iar o primă sesiune de depunere a documentaţiilor a fost deschisa pana pe data de 4 mai.

Suma alocată din bugetul judeţului va fi împărţită: 350.000 pentru proiecte culturale şi 200.000 pentru proiecte sociale. Analizarea şi aprobarea lor se va face conform regulilor cuprinse în Ghidul de Finanţare disponibil pe site-ul instituţiei. Se corda până la 90% din suma solicitată restul bugetului urmând să fie asigurat de titularul cererii de finanţare.

Menţionăm că proiectele trebuie implementate până cel târziu 4 noiembrie 2016 după care este necesară depunerea rapoartelor de activitate şic el financiar. În ultimii trei ani de zile nu a fost înregistrată nici o cerere de finanţare de la organizaţiile non profit sau persoane fizice din Paşcani Târgu Frumos şi Hârlău.

 

 

Anunt Consiliul Judetean Iasi

 

Consiliul Județean Iași în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general face cunoscută intenţia de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2016 pentru Sesiunea I de selecție exclusiv a proiectelor culturale și proiectelor sociale în baza Programului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.46/26.02.2016 și publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr.60 din 28.03.2016.

 1. Autoritatea Finanţatoare: Județul Iași – Consiliul Județean Iași; Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69- Iași; e-mail: ghiseu.unic@icc.ro; fax: 0232- 210336; tel: 0232- 235100.

 

 1. Reglementările legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru Sesiunea I de selecție exclusiv a proiectelor culturale și proiectelor sociale, în baza Programului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.46/26.02.2016, sunt cuprinse în Ghidul de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.378 din 15.12.2015 afișat pe site-ul oficial al autorității finanțatoare, în cauză Consiliului Județean Iași, icc.ro – la secțiunea Program finanțări Legea 350/2005.

http://www.icc.ro/ro/finan%C8%9B%C4%83ri-nerambursabile-conform-legii-nr-3502005-8131

 

 1. (1) Suma disponibilă este de 550.000 lei repartizată după cum urmează:
 2. 000 lei pentru proiecte culturale din care:

a.1) 100.000 lei pentru cultură scrisă,

a.2) 250.000 lei pentru proiecte culturale,

 1. 000 lei pentru proiecte sociale.

 

(2) Cuantumul contribuției de la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași este:

 1. a) Pentru proiecte culturale:

a.1) pentru cultură scrisă — maxim 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15.000 lei;

a.2) pentru alte proiecte culturale — maxim 90% din valoarea eligibilă a

proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei;

 1. Pentru proiecte sociale — maxim 90% din valoarea totala eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 25.000 lei;

 

(3) Finanțările nerambursabile vor fi însotite de o CONTRIBUTIE, în numerar, din partea Beneficiarului, alcatuită din cofinanțarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului și din valoarea valoarea neeligibilă a proiectului.

În cazul în care plafonul maxim acordat de Consiliul Județean Iași (15.000 lei, respectiv 25.000 lei) reprezintă mai putin de 90% din valoarea totala eligibilă a proiectului, cofinanțarea ce revine Beneficiarului va fi calculată, în mod corespunzator, la aceste plafoane, astfel încât să acopere diferența până la 100%.

 

 1. Beneficiarii direcți ai Programului sunt: solicitanții (persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial — asociații ori fundații constituite conform legii — sau a culte religioase recunoscute conform legii, care desfășoară activități cultural sau sociale, care depun o propunere de proiect și cărora li se atribuie un contract de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte.

 

 1. Ghidul solicitantului a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.378 din 15.12.2015 și cuprinde pe lângă temeiul legal, principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanților, proiectelor și cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă, modalitatea de selecție a proiectelor și criteriile de evaluare.
 2. Data limită de depunere a documentațiilor este – 4 mai 2016, ora 1600 la sediul autorițății contractante, Consiliul Județean Iași.

 

 1. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile se vor face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Iași, conform prevederilor Ghidului solicitantului aprobat prin H.C.J. Iași nr. 378/15.12.2016, Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, coroborate cu prevederile U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări  publice și a contractelor de concesiune de service, cu modificările și completările ulterioare, respectiv “25 de zile de la data deschiderii ofertelor…cu posibilitatea în cazuri temeinic motivate, de a  prelungi o singura data perioada de evaluare, în intervalul 5 – 30 mai 2015.”

 

 1. Durata finanțării – anul 2016

Perioada de implementare a proiectelor – intervalul cuprins între data semnării contractului de finanţare şi cel târziu 4 noiembrie 2016;

Beneficiarul este obligat să le depună la sediul Autorității Finanțatoare Raportul final de activitate și Raportul financiar, în termen de cel mult 15 de zile de la terminarea activității (termen maxim de depunere 18 noiembrie 2016), conform programului de lucru al Consiliului Județean Iași înscris la art. 24 alin (7) din Ghidul solicitantului.

Ultima tranşă va fi acordată până cel târziu la data de 16 decembrie 2016.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow