In scopul prevenirii aparitiei de toxiinfectii alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2019, Directia Sanitara Veterinara pentru Siguranta Alimentelor Iasi, va dispune implementarea unor masuri specifice .

De asemenea informam populatia asupra riscurilor pentru sanatatea publica – ce decurg in cazul taierii de animale in spatii neaprobate si fara supraveghere sanitara veterinara sau in cazul obtinerii, depozitarii, transportului si comercializarii oualor, produselor lactate, peste si produse din peste cat si al altor produse alimentare, fara respectarea cerintelor legale impuse de legislatia nationala si comunitara – cat si asupra riscurilor pentru sanatatea animalelor, prin circulatia necontrolata a animalelor catre unitatile de abatorizare – in contextul evolutiei pe teritoriul Romaniei a focarelor de PPA si respectiv a focarelor de scrapie la ovine .

Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte :

1. Conform legislatiei in vigoare, sacrificarea mieilor se efectueaza in unitati de abatorizare, autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA.
2. In contextul Sarbatorilor Pascale 2019, in cazuri exceptionale, sacrificarea mieilor se poate realiza si in locurile organizate in conditiile legii, amenajate temporar, in care se va asigura supravegherea sanitara veterinara de catre DSVSA Iasi si in care sunt respectate conditiile de igiena generala stabilite in Reg. (CE) nr. 852/2004 si respectiv conditiile de igiena specifice stabilite in Reg. (CE) nr. 853/2004 ( cerinte privind bunastarea animalelor, gestionarea materialului cu risc specific – MRS).
3. Functionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisa numai in perioada 15 — 28 aprilie 2019 (premergatoare Pastelui Catolic, respectiv Pastelui Ortodox) intre orele 07:00 — 17:00.
4. Este interzisa organizarea si amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor in zonele in care au fost impuse sau se vor impune restrictii din motive de sanatate ale animalelor.
5. In cazul in care, in baza unei analize detaliate se dispune organizarea si amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor, responsabilitatea privind garantarea sigurantei alimentelor, revine DSVSA Iasi si autoritatilor locale organizatoare.

Deciziile din partea DSVSA Iasi, privind organizarea si amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor, luate numai la solicitarile formulate in scris de catre institutiile dumneavoastra pana la data de 10.04.2019, se va realiza in baza unei analize detaliate in ceea ce priveste capacitatea de sacrificare a abatoarelor din judet, oportunitatea amenajarii acestor locuri speciale si numai in cazul in care este absolut necesar sau situatia o impune, tinand cont de urmatoarele aspecte:

1. distantele mare fata de abatoarele autorizate sanitare veterinar pentru schimburi intracomunitare ;
2. numarul mare de miei destinati sacrificarii in aceasta perioada, care trebuie sa fie peste capacitatea de sacrificare proiectata a abatoarelor autorizate sanitar veterinar din vecinatate;
3. asigurarea la nivel local a numarului suficient de personal sanitar veterinar permanent care sa realizeze controlul ante-mortem si post-mortem al animalelor si care se poata dispune masuri in cazurile in care constata incalcari ale prevederilor legislatiei in vigoare.
4. sunt respectate conditiile de igiena generala stabilite in Reg. (CE) nr. 852/2004 si respectiv conditiile de igiena specifice stabilite in Reg. (CE) nr. 853/2004 ( cerinte privind bunastarea animalelor, gestionarea materialului cu risc specific – MRS). Aceste cerinte legale vor fi verificate de catre serviciul de specialitate din cadrul DSVSA Iasi, in vederea emiterii autorizatiei sanitare veterinare temporare de functionare.

In cazul mieilor destinati sacrificarii se vor avea in vedere urmatoarele cerinte:

1. controlul starii de sanatate a animalelor si admiterea pentru sacrificare in vederea consumului public numai a animalelor identificate, conform legislatiei in vigoare, care sunt sanatoase, crescute in gospodarii, ferme si localitati indemne de boli transmisibile;
2. verificarea respectarii regulilor de bunastare a animalelor in timpul transportului (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1/2005) si in timpul taierii, in toate unitatile aprobate pentru taierea mieilor (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1099/2009), inclusiv verificarea modului de completare al formularelor de miscare;
3. transportul mieilor trebuie efectuat numai in mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar animalele vor fi insotite de certificate veterinare care sa ateste sanatatea acestora, precum si de documente care sa cuprinda informatii despre lantul alimentar, conform modelului stabilit si transmis prin Nota de serviciu de ANSVSA.
Carnea de miel

– loturile de carne de miel trebuie livrate din abatoare insotite de certificate sanitare veterinare, conform modelului stabilit in Ordinul ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu modificarile completarile ulterioare;
– marcarea carnii (carcaselor) de miel rezultata in urma sacrificarilor in abatoarele autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare se realizeaza cu o marca de sanatate de forma ovala, cu respectarea prevederilor Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 10/2008, cu modificarile si completdrile ulterioare;
– carnea de miel rezultata in urma sacrificarilor in spatiile/locurile amenajate temporar va fi obtinuta numai la cererea directa a consumatorilor si nu poate fi livrata catre alte unitati din domeniul alimentar inregistrate/autorizate sanitar veterinar;
– marcarea carnii (carcaselor) de miel rezultate in urma sacrificarilor in spatiile/locurile amenajate temporar va fi realizata de catre medici veterinari oficiali desemnati prin decizia conducerii DSVSA Iasi, cu o marca de sanatate de forma rotunda, cu un diametru de 3,5 cm, in interiorul careia sa fie inscrise: indicativul judetului urmat de codul numeric acordat de DSVSA Iasi.
– este interzis : transportul carnii de miel de la nivelul unitatilor de abatorizare cu mijloace de transport neautorizate sanitar veterinar, fara temperatura adecvata si in conditii de igiena necorespunzatoare ; depozitarea si comercializarea carnii de miel in spatii improvizate, in care nu sunt asigurate o temperatura adecvata si conditii de igiena corespunzatoare.

In cazul in care, cu ocazia controalelor oficiale se constata ca nu sunt respectate conditiile sanitare veterinare de functionare, DSVSA Iasi va aplica masura suspendarii activitatii in aceste locuri amenajate temporar, pana la remedierea tuturor deficientelor, precum si sanctiuni in conformitate cu prevederile HG nr. 984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv retinerea oficiala a produselor neconforme).
DSVSA Iasi va informa in timp util consumatorii cu privire la punctele de sacrificare organizate temporar la nivelul judetului Iasi.

DSVSA Iasi

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider