More

  Dezbatere publica -Proiectul privind conventiile individuale de facturare la apa

  Array

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de repartizare si facturare individuala pe baza de conventie a consumurilor de apa rece/calda, preluare la canalizare ape uzate si pluviale inregistrate la bransamentele/racordul unui condominiu, insotit de expunerea de motive nr. 7953/13.04.2016 a initiatorului proiectului de hotarare – Primarul municipiului Pascani, de Raportul de specialitate nr. 7954/13.04.2016 intocmit de Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, de Adresa nr.14583/04.04.2016 a SC Apavital SA Iasi inregistrata la Primaria Municipiului Pascani sub nr. 7227/04.04.2016, proiect de hotarare ce urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Paşcani.
  Proiectul de hotarare a fost afişat la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site-ul Primariei Municipiului Paşcani www.primariapascani.ro., in data de 13.04.2016 conform Procesului verbal nr. 7970/13.04.2016.
  Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere si Relatii cu Societatea Civila, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro, pana pe data de 25.04.2016.

   

  Documentele le gasiti aici

  Ce părere ai?

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  rca-ieftin.ro

  PULSUL ZILEI

  Nu esti conectat la internet