More

  Deputatul Vasile Axinte, : Munca nedeclarată se pedepseşte cu amenzi

  Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaţilor prevede că „munca nedeclarată” reprezintă: “primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii”.

  Locul de muncă reprezintă locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia.

  Am votat „pentru” adoptarea proiectului de lege care aduce modificări Codului Muncii, în sensul definirii „muncii nedeclarate”, angajatorii putând fi amendaţi cu 20.000 lei dacă primesc la muncă persoane fără încheierea unui contract individual de muncă.

  Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport de hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal, se arată în raportul adoptat de plen.

  Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru. Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

  Citeste si  Activitatea Casei Judetene de Pensii pe timpul starii de alerta
  Citeste si  Activitatea Casei Judetene de Pensii pe timpul starii de alerta

  Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei, prevede proiectul de lege, la fel şi primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

  Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

  Angajatorii care nu respectă prevederile legii riscă să le fie sistată activitatea.

  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii a fost adoptat cu 177 de voturi „pentru”, 71 „împotrivă” şi 6 abţineri.

  Camera Deputaţilor este for decizional.

  Ce părere ai?

  loading...

  Related Articles

  Activitatea Casei Judetene de Pensii pe timpul starii de alerta

  Având în vedere Hotărîrea 24/14.05.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naŃional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecŃiilor, în contextul...

  Controale privind modul în care au fost salubrizate cursurile de apă

  În lunile aprilie și mai, personalul Sistemelor de Gospodărire a Apelor (SGA-uri) și Sistemului Hidrotehnic Independent (SHI) Pașcani din subordinea Administrației Bazinale de Apă...

  „Până hăt de carte!” ajută elevii din mediul rural să participe la lecțiile online

  Opinii