Comunicat: Fiind unul dintre inițiatorii proiectului PL 557/2017 privind aprobarea
obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş, Autostrada
Unirii, astăzi a avut loc votul final unde, evident, că am votat PENTRU.

Proiectul a întrunit 261 de voturi „pentru”, două voturi contra şi 5
abţineri. Camera este for decizional. Legea va merge la promulgare la
preşedintele Klaus Iohannis.

Acest proiect este unul dintre cele mai importante și valoroase pentru
Moldova și nu numai mai ales că autostrada înseamnă dezvoltare
economică, integrarea într-o rețea de infrastructură modernă,
fluidizarea traficului rutier, schimburi comerciale, efecte în plan
turistic și cultural.

Obiectivul de investiţii Autostrada Unirii se finanţează de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor din credite externe
şi din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin parteneriat
public/privat. În fiecare lege bugetară anuală, pe durata implementării
proiectului, se vor aloca acestui obiectiv credite bugetare conform
necesarului de finanţare comunicat de Ministerul Transporturilor,
prevede proiectul legislativ.

Ministerul Transporturilor este ministerul responsabil pentru
coordonarea realizării obiectului de investiţii Autostrada Unirii,
potrivit legii. De asemenea, Ministerul Transporturilor va demara, în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
procedurile necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii
Autostrada Unirii.

Slider