Audiențe cu mule solicitări privind intervenția primăriei în acordarea de ajutoare financiare pentru centrale termice. La întâlnirea cu cetățenii de joi, 3 octombrie, au fost prezente 15 persoane.  La întrebările acestora a răspuns viceprimarul municipiului, Gabriela Nedelcu.

Cele mai mule cereri au fost pentru obținerea unui ajutor în vederea montării de centrale termice. Viceprimarul Gabriela Nedelcu a spus că dosarele pot fi depuse începând de săptămâna viitoare iar lângă cerere sunt necesare o serie de documente. Solicitanţii trebuie să depună o cerere tip, însoţită de copiile şi originalele actelor de identitate ale membrilor familie, de proprietate a locuinţei unde urmează să fie pusă centrală termică, adeverinţa de la RAGCL din care să reiese că locuită era branşata la sistemul centralizat de încălzire până la 01 aprilie 2019, adeverinţele de venit şi Certificatul Fiscal că nu au datorii la bugetul local. De asemenea ei trebuie să completeze şi un angajament prin care se obligă ca în termen de 30 de zile să prezinte factura şi dovada achitării pentru achiziţionarea unei centrale termice iar în 180 de zile Procesul Verbal de punere în funcţiune. La dosar mai trebuie depusă şi factura proformă de achiziţionare a centralei precum şi contul în care urmează să fie virat ajutorul de la Primărie. Ajutorul financiar pentru centrale va fi de 2500 lei pentru locuinţele cu o cameră, 3000 lei pentru cele cu două sau trei camere şi de 3500 lei pentru cele cu patru camere.
Pot primi aceşti bani familiile sau persoanele singure care figurau în sezonul trecut cu locuinţa branşată la sistemul centralizat de încălzire  şi care s-au debranșat sau urmează să o facă,de când RAGCL nu a mai furnizat servicii, după data de 1 aprilie 2019.  Banii vor fi acordaţi pentru centralele care urmează să fie cumpărate nu si pentru cele care au fost deja achiziţionate.Beneficiarii trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai locuinței unde urmează să fie amplasată centrala.

Și de această dată la audiențe au venit pascaneni cu probleme nerezolvate, de fond funciar. Reprezentanții  administrației locale au motivat și de această dată că deficitul de personal duce la întârzierea unor documentații în vederea întocmirii titlurilor de proprietate, dar că au fost scoase la concurs două posturi de topometrişti, pentru urgentarea rezolvării cererilor.

Menționăm că pascanenii se pot înscrie la audiențele ținute în fiecare zi de joi, de la ora 09:00,  printr-o cerere depusă la sediul instituției publice. Cererile se depun zilnic, la Ghișeul Unic, în timpul programului de lucru.

 

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider