More

  Consiliul Județean acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte sociale de interes judeţean

  Consiliul Județean Iaşi susține din fonduri proprii, proiecte sociale de interes judeţean promovate de persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute legal.
  Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să aibă principalele activităţi din proiectul propus incluse în documentele statutare și să aibă sediul social, punct de lucru, filială sau sucursală înregistrate în judeţul Iaşi.
  Propunerile de finanțare trebuie să vizeze prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.
  Sumele destinate acestor proiecte sunt alocate de către CJ, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice destinate activităților nonprofit de interes general.
  Alocările disponibile în acest an pentru activitățile sociale sunt de 50.000 lei .
  Beneficiarii vor avea o contribuție proprie de 10% din valoarea totală a proiectului.
  Solicitanții pot depune cererile de finanțare la sediul C.J. Iași, până pe 5 iulie 2019, ora 14.00. Evaluarea și selecționarea dosarelor se va face în intervalul 8 iulie – 2 august 2019, de comisiile constituite prin hotărârile C.J.
  Perioada de implementare a proiectelor este cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 4 noiembrie 2019.
  Ghidul solicitantului și formularele necesare pot fi descărcate de pe link-ul http://www.icc.ro/…/finan%C8%9B%C4%83ri-nerambursabile-conf…
  Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Iași, www.icc.ro , afișate la sediul instituţiei din Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69 și transmise prin e-mail fiecărui participant.

  Sursa: facebook Consiliul Judeţean Iaşi

  loading...

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Roșu, galben și verde. Ce înseamnă cele trei scenarii pentru noul an școlar 2020 – 2021 și cum se vor desfășura orele

  Anul școlar 2020 - 2021 începe în 14 septembrie, fiind luate în calcul trei scenarii - roșu, galben și verde - în funcție de...

  Furnizarea apei potabile este întreruptă în comunele Ceplenița, Scobinți, Cotnari, Deleni

  În vederea refacerii rezervei de apă, ApaVital se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă potabilă joi 6 august  2020, până la...

  Schimbarea la Față a Domnului – tradiții și superstiții

  În fiecare an, pe 6 august, creştinii prăznuiesc Schimbarea la Faţă a lui Iisus Hristos, care are drept semnificaţie momentul în care apostolii Mântuitorului,...

  Opinii