Slider

COMUNICAT: Preṣedintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA, a participat la o conferință privind creșterea calităṭii serviciilor de alimentare cu apă ṣi de canalizare.

La invitaṭia domnului Preṣedinte al FEDERAŢIEI ASOCIAŢIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DIN DOMENIUL APEI, domnul VASILE DARABAN ṣi a domnului director executiv A.R.S.A.C.I.S. Iaṣi, domnul PAUL BENESCH, Președintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA, a participat la Iaṣi, la sfârṣitul săptămânii trecute, la o conferinṭă naṭională cu tema “Creṣterea calităṭii serviciilor de alimentare cu apă ṣi de canalizare”.

La eveniment au mai participat: domnul BOGDAN CHIŢESCU, Director General Adjunct în Ministerul Fondurilor Europene, domnul CRISTIAN MĂRIṢTEANU, Director Adjunct în Ministerul Fondurilor Europene, domnul VICTOR CHIRILĂ, preṣedinte A.R.S.A.C.I.S. Iaṣi, domnul ION TOMA, Director General APAVITAL S.A. Iaṣi, domnul GABRIEL IONIŢĂ, Senior consultant din partea BDO România, domnul GICĂ ZANET, administrator public al municipiului Pașcani, precum și reprezentanṭi atât ai asociaṭiilor de dezvoltare intercomunitară ṣi operatorilor regionali, cât ṣi ai autorităṭilor administraṭiei publice locale.
La conferinṭă s-au dezbătut subiecte privind stadiul proiectelor de investiṭii în domeniu, finanṭate prin intermediul Programului Operaṭional Infrastructură Mare 2014-2020, precum ṣi din bugetul de stat prin P.N.D.L., derulat în cadrul M.D.R.A.P., având în vedere că în prezent, în România, la nivelul asociaṭiilor de dezvoltare intercomunitară, prin operatorii regionali, sunt în derulare mai multe proiecte de realizare, modernizare şi reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale aferentă serviciului de alimentare cu apă ṣi canalizare.

Totodată, s-au discutat ṣi aspecte privind modificările cadrului legislativ si instituṭional, astfel încât să se permită sectorului să atingă standarde ridicate de calitate.

“Cu toate că sectorul de apă are cele mai mari realizări din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, România trebuie să asigure în continuare realizarea unor investiṭii semnificative în rețele de alimentare cu apă, reṭele de canalizare, stații de tratare a apei, staṭii de epurare a apei uzate, rezervoare ṣi surse de apă, după caz, în vederea conformării cu directivele europene ṣi totodată pentru creṣterea calităṭii serviciilor oferite utilizatorilor”, a declarat Președintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA.

Cu această ocazie, domnul Preṣedinte BOGDAN PETRU ALEXA a felicitat reprezentanṭii asociaṭiilor de dezvoltare intercomunitară ṣi ai operatorilor regionali pentru modul în care s-au implicat în dezvoltarea sectorului de apă ṣi apă uzată în România ṣi i-a asigurat de întreaga disponibilitate pentru găsirea soluṭiilor optime, astfel încât, să se asigurea furnizarea unor servicii într-o manieră performantă, pentru o mai bună integrare economică în Uniunea Europ

Slider