26.5 C
Paşcani
sâmbătă, iulie 24, 2021
26.5 C
Paşcani
sâmbătă, iulie 24, 2021

Conditii pentru noul manager al Spitalului de Urgenta Pascani

Ultimele știri

Administraţia din Paşcani a publicat calendarul desfăşurării concursului pentru desemnarea noului manager al Spitalului de Urgenţă Paşcani. Evaluarea va avea loc în perioada 15 noiembrie – 3 decembrie, zi în care vor fi publicate rezultatele finale. Organizatorii au exclus, din start,  externalizarea managementului unei societăţi de profil şi caută o persoană fizică cu studii superioare şi cursuri de perfecţionare, masterat sau doctorat în management sanitar.

Dosarele pot fi depuse până pe 14 noiembrie ora 15.00 la sediul spitalului.
În prima etapă vor fi verificate dosarele de concurs până pe 15 noiembrie după care urmează susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management, pe 27 noiembrie de la ora 09.30.
Candidaţii trebuie să aibă minim doi ani de vechime în specialitatea studiilor universitare absolvite. Nu pot candida cei care au vârsta de pensionare, au colaborat cu Securitatea sau au antecedentele penale ne reabilitate.
Menţionăm că actualul manager, Costică Panzaru a implinit vârsta de pensionare, motiv pentru care postul a fost scos la concurs. El va ocupa în continuare această funcţie până când va fi desemnat câştigătorul concursului.

ANUNŢ- CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA PAŞCANI (JUD. IASI) ORGANIZEAZA

CONCURS

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER – PERSOANA FIZICA LA SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PAŞCANI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul Sanatatii, cu modificările si completările ulterioare si Dispoziţia Primarului Municipiului Paşcani nr. 1494/18.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager – persoana fizica din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani, in acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizica, al Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani, str. Grădiniţei nr, 5, in perioada 15.11.2018 – 03.12.2018, desfaşurându-se in doua etape:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, care va avea loc in data de 15.11.2018, etapa eliminatorie;

2. etapa de susţinere publica si evaluare a proiectului de management, care se va desfăşură la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 27.11.2018 ora 9,30.

In, urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.
Calendarul de desfăşurare a concursului:

Data publicării: sediu spital, site spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, pagina de internet a M.S 11.10.2018
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs 14.11.2018, ora 15,00
Data verificării dosarelor 15.11.2018
Data afişării rezultatului selecţiei de dosare 15.11.2018
Data-limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificării dosarelor 16.11.2018
Data afişării rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 19.11.2018
Publicarea proiectelor de management 21.11.2018
Data susţinerii publice a proiectului de management 27.11.2018 pra 9,30
Data afişării rezultatului probei proiectului de management 27.11.2018
Data-limită de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management 28.11.2018
Data afişării rezultatului contestatiilor privind proba proiectului de management 29.11.2018
Data afişării rezultatelor finale ale concursului 03.12.2018

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

1. cunosc limba română, scris şi vorbiţ;

2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui másterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o. instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

5. nu au fosţ condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani, str. Grădiniţei nr. 5, pană la data de 14.11.2018, ora 15,00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

5. curriculum vitae;

6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs confornj Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

11. proiectul de management realizat de candidat;

12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani în data de 25.10.2018, ora 12,00 sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului.

Pe adresa de e-mail spitalulmunicipalpascani@vahoo.com. mass-media precum si orice persoana poate sa isi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publica a proiectului de management si poate adresa întrebări candidaţilor in legătura cu proiectul de management pana la data de 22.11.2018 ora 14,00.

Participarea persoanelor interesate precum si a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
câțiva nori
26.5 ° C
27.8 °
25.2 °
43 %
2.4kmh
21 %
sâm
26 °
Dum
27 °
lun
29 °
mar
32 °
mie
33 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI