21.9 C
Paşcani
sâmbătă, august 20, 2022
Array

CONCURS PENTRU POSTUL DE ŞOFER

- Advertisement -

CONCURS PENTRU POSTUL DE ŞOFER
Şcoala Gimnazială Hărmăneştii Vechi, comuna Hărmăneşti, jud. Iaşi, organizează concurs de ocupare a postului contractual vacant de şofer, categoria D, pentru microbuzul şcolar (transport preşcolari şi elevi) – o normă.
Concursul se va desfășura astfel:
a) 17. Noiembrie, 2016- proba scrisă şi analiza CV-lui la ora 10,00 (contestaţiile se depun în 24 ore);
b) 21 noiembrie, 2016, ora 10:00- interviul, la sediul unităţii.
• La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
• au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
o Studii minime absolvent de 8 clase;
o Vechime – nu necesita;
o cunosc limba română scris şi vorbit.
o au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
o au capacitate deplină de exerciţiu.
o au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
o îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
o nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;
o de preferinta, dar nu obligatoriu, cu domiciliul in comuna Harmanesti.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS: a) Proba scrisă, CV; b) Interviu
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 14. Noiembrie, 2016, ora 16,00 la secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine documentele necesare:
1 opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat); 2.cerere pentru participare la concurs; 3.copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate; 4.copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate; 5. copie xerox permis de conducere categoria „D”; 6. cazier judiciar; 7. cazierul conducătorului auto de la serviciul de circulație al județului Iași; 8. curriculum vitae; 9. cetăţean român, cu domiciliul în România; 10. fisa medicală; 11. aviz psihologic de la cabinet autorizat de Ministerul transporturilor; 12. adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa profesională în calitate de sofer profesionist; 13. recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective, dacă e cazul. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat – între orele 13:00- 16:00.
Director, prof. Istrate Teodora

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow