More

  Concurs de admitere pentru scoala de pompieri. Iata conditiile

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi efectuează în perioada 16.10- 05.12.2017 recrutări pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti pentru concursul de admitere – sesiunea ianuarie 2018.
  Durata studiilor este de 1 an şi sunt scoase la concurs un număr de 300 de locuri, astfel:
  – 275 locuri (bărbaţi) – specialitatea subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă;
  – 25 locuri (bărbaţi) – specialitatea maiştri militari auto.
  CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
  Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  – să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  – să cunoască limba română scris şi vorbit;
  – să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  – să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. / comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținută de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  – să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  – să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
  – să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  – să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  – să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  – să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  – să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
  – să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  – să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
  – să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile
  – să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară.
  Cererile de participare / fişele de înscriere la concursul de admitere se primesc până la data de 5 decembrie 2017.
  Date suplimentare referitoare la întocmirea dosarului de recrutare, graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, probele de verificare şi baremele la pregătire fizică, tematica şi bibliografia de concurs, se pot obţine prin accesarea adresei de web a instituţiei de învăţământ: www.scoaladepompieri.ro.
  Totodată, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 59, telefon 0232-41.21.21, fax 0232-213617; 214470 şi de pe site-ul nostru www.isujis.ro.

  COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino Pașcani capată o nouă înfățișare – FOTO

  Scoala Gimnaziala Iordache Cantacuzino de pe strada Stefan cel Mare din municipiul Pascani incepe sa capete o noua infatisare. Muncitorii lucreaza in ritm alert, deoarece lucrarile sunt in intarziere, iar zilele trecute s-a realizat o parte din fatada unitatii de invatamant: intr-un stil modern si in culori vii. //

  Casa de Cultură Pașcani a stabilit programul de activități pentru acest an

  Casa de Cultura Mihail Sadoveanu din municipiul Pascani si-a stabilit programul de activitati culturale pentru anul in curs. Proiectul a obtinut avizul consiliului consultativ si al celui de administratie si urmeaza sa fie supus dezbaterii in viitoarea sedinta de Consiliu Local. Potrivit documentului si in acest an vor fi cam aceelasi manifestari cultural-artistice ca in anii trecuti. //

  Elevii ar putea primi bursele până de Paște

  Elevii din judetul Iasi ar putea primi bursele, ramase restante incepand cu luna ianuarie, pana de sarbatorile pascale. In aceasta perioada se lucreaza la documentatii avand in vedere, ca in acest an, in premiera, aceste beneficii sunt suportate din bugetul de stat, fiind asigurata suma de 100 de lei pentru fiecare tip de bursa. //

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI

  Nu esti conectat la internet