COMUNICAT DE PRESA LANSARE PROIECT “SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE” COD MySMIS 128275

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Pașcani, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectului ”Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare” cod MySMIS 128275. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)–Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Beneficiarul proiectului:

Municipiul Pașcani

Data de începere a proiectului: 13.06.2019

Data de finalizare a proiectului: 13.06.2021

Perioada de implementare: 24 de luni

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.643.699,50 lei

Valoarea eligibilă nerabursabilă: 2.590.825,51 lei din care: · 2.247.144,58 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; · 343.680,93 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național; · 52.873.99 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului – contribuţie proprie din Bugetul local;

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea capacităţii Primăriei Municipiului Paşcani de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administraţiei locale și reducerea birocrației pentru cetăţeni.

REZULTATE ASTEPTATE

1 Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni, implementate;

Rezultat proiect 1 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Municipiului Paşcani; 2.

  1. Rezultat program 5 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific OS1 si OS2;
  • Rezultat proiect 2 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din Primăria Municipiului Paşcani în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

DATE DE CONTACT

Manager de proiect: Gabriela Dumitriu – consilier în cadrul Compartimentului de Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale din cadrul Primăriei Municipiului Paşcani E-mail: gabriela.dumitriu@primariapascani.ro Adresa: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 16, 705200 – Paşcani, Jud. Iaşi – România Telefon: 0232.762.300 Fax: 0232.766.259, www.primariapascani.ro

 

 

 

Comunicat de Presa Proiect – Municipiul Pascani – De Publicat (1) by orizontul pascani on Scribd

Slider


loading...
previous arrow
next arrow
Slider