More

  COMUNICAT DE PRESA LANSARE PROIECT “SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE”

  COMUNICAT DE PRESA LANSARE PROIECT “SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE PRIN DIGITALIZARE” COD MySMIS 128275

  Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Pașcani, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectului ”Simplificarea Procedurilor Administrative prin Digitalizare” cod MySMIS 128275. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)–Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

  Beneficiarul proiectului:

  Municipiul Pașcani

  Data de începere a proiectului: 13.06.2019

  Data de finalizare a proiectului: 13.06.2021

  Perioada de implementare: 24 de luni

  Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.643.699,50 lei

  Valoarea eligibilă nerabursabilă: 2.590.825,51 lei din care: · 2.247.144,58 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; · 343.680,93 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național; · 52.873.99 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului – contribuţie proprie din Bugetul local;

   

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Consolidarea capacităţii Primăriei Municipiului Paşcani de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primărie prin simplificarea procedurilor administraţiei locale și reducerea birocrației pentru cetăţeni.

  REZULTATE ASTEPTATE

  1 Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni, implementate;

  Rezultat proiect 1 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Municipiului Paşcani; 2.

  1. Rezultat program 5 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific OS1 si OS2;
  • Rezultat proiect 2 – Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din Primăria Municipiului Paşcani în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

  DATE DE CONTACT

  Manager de proiect: Gabriela Dumitriu – consilier în cadrul Compartimentului de Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale din cadrul Primăriei Municipiului Paşcani E-mail: gabriela.dumitriu@primariapascani.ro Adresa: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 16, 705200 – Paşcani, Jud. Iaşi – România Telefon: 0232.762.300 Fax: 0232.766.259, www.primariapascani.ro

   

   

   

  Comunicat de Presa Proiect – Municipiul Pascani – De Publicat (1) by orizontul pascani on Scribd

  loading...

  Ce părere ai?

  Related Articles

  ANUNT PIERDERE

  Pierdut Registrul Unic de Control al S.C. GECO CONSTRUCT S.R.L,  RO 15265456, J22/351/2003. Il declar nul!

  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar

  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”,   cu sediul în satul Mircești, comuna Mircești str. Școlii, nr. 177, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante ...

  SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA

  SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA OPERATOR CNC OFERIM SALARIU MOTIVANT, RUGAM SERIOZITATE. RELATII LA TELEFON: 0728.089781 DE LUNI-VINERI INTRE ORELE 08:00-17:00

  Opinii