16.8 C
Paşcani
vineri, mai 27, 2022
Array

Comunicat Apa Vital: Modalități de facturare individuală în condominii

Pentru înțelegerea modalităților sub care se poate realiza facturarea individuală către proprietarii condominiilor, APAVITAL face următoarele precizări:
Odată cu modificarea și completarea Legii 241/2006, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.
Astfel, proprietarii condominiilor au posibilitatea de a încheia contracte individuale (facturare individuală), în următoarele condiții:
1. Toți proprietarii din cadrul condominiului vor trebui să aibă executate, pe cheltuiala lor, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branşament al condominiului. Noţiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.
Branșamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali, în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator.
Este necesar achitarea datoriilor la zi a tuturor utilizatorilor, către operator.
Precizăm că toate cheltuielile ocazionate cu execuția lucrărilor de separare, achiziția contorului conform indicațiilor din avizul tehnic cât şi a lucrărilor de realizare a instalației interioare de apă, după contor până la condominiu şi în interiorul acestuia, sunt suportate de proprietarii condominiului, iar aceste lucrări nu sunt executate de ApaVital.
Evacuarea apei uzate în acest caz se face prin instalații comune de canalizare a condominiului.

2. În condominiile în care sistemul de distribuție al apei este pe verticală, contractele individuale se încheie cu ApaVital, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
– în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, contoare de apă preechipate cu citire la distanţă;
– contoarele din proprietățile utilizatorului trebuie să fie de același tip în perioada de valabilitate metrologică și se montează numai cu avizul operatorului;
– buletinele de verificare metrologică aferente contorilor montați în proprietățile individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
– este necesar achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în condominiu, se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu al spaţiilor din cadrul condominiului şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.

3. În condominiile cu sistem de distribuţie pe orizontală a apei reci, contractele se încheie cu proprietarii de condominii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
– contorul de apă aferent proprietăţii individuale se întreține și verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
– în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum, cu avizul operatorului şi se verifică metrologic la scadenţă;
– buletinele de verificare metrologică aferente proprietăților individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat se predau operatorului;
– este necesar achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
Menționăm că, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.
În avizele emise de ApaVital, utilizatorilor li se precizează tipul de contor agreat de operator din întreaga arie de operare. Aceste contoare sunt produse de firma ITRON, sunt de tip FLODIS, cu diametrul nominal de 15 mm, clasă de precizie C, echipate pentru citire la distanță cu echipament tip Cyble Everblu, întrucât doar acestea sunt compatibile cu softul deținut și cu terminalele portabile cu citire de la distanță a contoarelor. În aceste condiții, recomandăm ca utilizatorii din Pașcani care doresc încheierea de contracte individuale în condominii, să achiziționeze doar contoare de tipul menționat, pre-echipate pentru citire la distanță, acestea fiind singurele agreate de ApaVital.
Pe baza contractelor individuale ApaVital va emite facturi individuale, astfel că nu mai există riscul ca toți cei care își achită datoriile să stea cu teama de fi debranșați de la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare din cauza vecinilor care nu obişnuiesc să îşi achite facturile. Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare constituie titlu executoriu pentru rău platnici.
De asemenea, ținem să vă informăm că în facturile individuale se va lua în calcul și se va repartiza în mod egal, pe fiecare apartament, diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale.
Sperăm ca cele expuse mai sus, să fie de un real ajutor, tuturor celor care doresc să încheie contracte individuale cu ApaVital.
Suntem la dispoziția dumneavoastră, pentru clarificarea tuturor nelămuririlor viitoare și startul unei relații contractuale normale, corecte, legale, bazată pe respect reciproc între utilizator și operator, la sediul ApaVital din str. Mihail Kogălniceanu nr. 32, blocul J.
Informații suplimentare se pot obține și la telefon 0232.969, sau prin intermediul poștei electronice: media@apavital.ro.

Biroul de presă ApaVital

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Alertă falsă cu bombă în gara Pașcani

Alertă privind o posibilă bombă în gara municipiului Pașcani,...

Idei de afaceri numai bune dacă te-ai mutat la țară (P)

Chiar dacă ai propriul job și nu ești interesat...

Transportul public local, program special de 1 Iunie

Operatorul pascanean de transport public local isi modifica programul...

FOTO/VIDEO Accident rutier cu mai multe victime, în Conțești

Accident rutier grav in localitatea Contesti, vineri, 27 mai,...Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow