11.9 C
Paşcani
miercuri, mai 18, 2022
Array

Comunicat Apa Vital: Modalități de contractare a serviciilor ApaVital în urma modificării Legii 241/2006

Odată cu modificarea și completarea Legii 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, proprietarii condominiilor au mai multe posibilități de contractare a serviciilor ApaVital. Prima dintre acestea este contractarea serviciilor prin intermediul asociațiilor de proprietari, în următoarele condiții:
– este necesară înființarea unei asociații de proprietari;
– contractul se încheie cu președintele asociației de proprietari;
– repartizarea cheltuielilor, pe fiecare proprietate individuală, revine administratorului;
– lista de plată se semnează de administrator şi de un membru al comisiei de cenzori şi se aprobă de preşedinte, prin semnătură şi ștampilă;
– sarcina de acţiona în justiţie proprietarii care se fac vinovaţi de neplata cotelor de contribuţie la cheltuieli revine asociaţiei;
– achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
O altă modalitate de contractare a serviciilor ApaVital este prin încheierea de convenții individuale, care se realizează prin intermediul asociațiilor de proprietari sau cu un reprezentant legal din cadrul asociației, prin afilierea la o asociaţie de proprietari a proprietarilor de apartamente şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în următoarele condiţii cumulative:
– în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;
– la nivelul întregului imobil/întregii asociaţii;
– cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului;
– achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
Repartizarea cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare, pe fiecare proprietate individuală revine administratorului. Facturarea se face individual iar măsurile de recuperare revin operatorului, mai puțin cea de întrerupere individuală, unde se poate acorda doar asistență tehnică asociației.

Modificarea Legii 241/2006 oferă și posibilitatea de a încheia contracte individuale. Una dintre condiţiile principale prevăzute de lege este existenţa unui singur tip de contorizare într-un condominiu.
Astfel, potrivit recentelor modificări legislative, în condominiile cu sistem de distribuţie pe verticală a apei:
– în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, contoare de apă preechipate cu citire la distanţă;
– contoarele din proprietățile utilizatorului trebuie să fie de același tip în perioada de valabilitate metrologică și se montează numai cu avizul operatorului;
– buletinele de verificare metrologică aferente contorilor montați în proprietățile individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat, se predau operatorului;
– achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
În condominiile cu sistem de distribuţie pe orizontală a apei reci:
– contorul de apă aferent proprietăţii individuale se întreține și verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
– în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum, cu avizul operatorului şi se verifică metrologic la scadenţă.
– buletinele de verificare metrologică aferente proprietăților individuale, emise de laboratorul metrologic autorizat se predau operatorului;
– achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator.
O altă modalitate de contractare a serviciilor ApaVital este prin încheierea de contracte individuale, în următoarele condiții:
– este necesară achitarea tuturor datoriilor utilizatorilor la zi, către operator;
– în condominiile în care persoanele fizice sau juridice au executat, pe cheltuială proprie, branșamente proprii de apă potabilă, în amonte de contorul de branșament al condominiului, cu avizul operatorului. Evacuarea apei uzate în acest caz se face prin instalații comune de canalizare a condominiului.
În aceste condiţii, pentru a putea încheia contracte individuale în condominii, ApaVital agreează, în întreaga arie de operare, utilizarea contoarelor produse de ITRON (achiziționate prin licitație publică deschisă, conform OG 34/2006), de tip FLODIS, cu diamentrul nominal de 15 mm, clasă de precizie C, echipate pentru citire la distanță cu echipament tip Cyble Everblu, întrucât doar acestea sunt compatibile cu softul deținut și cu terminalele portabile cu citire de la distanță a contoarelor.
Recomandăm ca utilizatorii din Pașcani care doresc încheierea de contracte individuale în condominii, să achiziționeze doar contoare de tipul menționat, preechipate pentru citire la distanță, acestea fiind singurele agreate de ApaVital.

Consumurile de apă ale utilizatorilor ApaVital din județul Iași sunt facturate în momentul de față cu ajutorul a circa 70.000 de contoare. Dintre acestea, peste 4.000 au dispozitive de transmitere a datelor de la distanță, lucru care se realizează prin intermediul unor terminale portabile (PSION). Cu ajutorul unui soft, datele culese de la aceste contoare sunt descărcate automat într-o aplicație informatică, în vederea emiterii facturilor.

Pentru clienții ApaVital, facturarea cu ajutorul dispozitivelor de citire la distanță se realizează încă din anul 2008, ApaVital dispunând în prezent de 40 de terminale portabile (PSION), compatibile doar cu tipul de contoare ITRON, preechipate cu dispozitive de citire la distanță. Terminalele portabile au necesitat o investiție deloc neglijabilă pentru ApaVital, costul unui astfel de dispozitiv ridicându-se la peste 12.700 lei.
Rămânem la dispoziția clienților noștri la numărul de Call Center 0232.969 (luni-vineri: 07.00 – 21.00; sâmbata, duminica şi sărbătorile legale: 08.00 – 20.00), la Biroul de Relații cu Clienții sau pe email, la adresa contact@apavital.ro.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articoleAdis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow