Colectivul cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Paşcani regretă profund trecerea în nefiinţă a colegului nostru prof. Constantin Petrea, un profesionist de excepţie şi un om minuntat! Am fost colegi 20 de ani şi ne-am bucurat de valorile promovate şi de palmaresul adus la disciplina matematică, în unitatea noastră şcolară. În ultimul an şcolar colegul nostru a avut catedra...
Pierdut carte de muncă seria BC, nr 0464270, pe numele Bujor Elisabeta. Unitatea emitentă Interprindere Mecanică, Secția Fină III a Prod, București, an 1978, noiembrie 20. O declar nulă.
Condiții obligatorii de participarea la concurs pentru ocuparea postului: - cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale...

ANUNT DE LICITATIE

Primaria Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi organizează în data de 12.01.2018 Ora 10,00 la sediul său din satul Heleşteni, comuna Heleşteni, judeţul Iaşi licitaţie publică deschisă cu strigare pentru valorificarea prin vânzare a unei autoutilitare marca ROMAN, an fabricaţie 1984, serie de omologare HARM121713A0504, motor 10344 cmc, pe bază de motorina nefuncţional. În caz de neadjudecare, datele de desfăşurare a următoarelor...

Anunt de pierdere

Pierdut Certificat Constatator al SC Biroul de Turism  Pascani SRL , J22/637/2010,  CUI 268 57275, de la punctul de lucru din Tg Neamt, oras Tg. Neamt, str Calistrat Hogas, nr 2, et 1, jud Neamt. Il declar nul.

ANUNȚ DE ANGAJARE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret Moldova angajează - expert monitorizare - în cadrul implementăruu strategiei de dezvoltare locală a GAL SIRET MOLDOVA SA 2014 - 2020 aprobat de Ministerul Agriculturii prin autorizația de funcționare nr 179/28.09.2016.  Cerințe - experiență minim un an în implementare proiecte europene, experiență în managemenr și relații publicem cunoștințe...
S-a deschis magazinul chinezesc cu cele mai mici preturi din Pascani. Se afla amplasat in cladirea din fata Garii din Pascani, la etajul 1, pe o suprafata de cateva sute de metri patrati. Aici gasiti o gama variata de produse: - imbracaminte si incaltaminte pentru adulti si copii; - articole de menaj; - decoratiuni pentru casa ta; - covoare, paturi si pilote; - perdele. genti si articole de pescuit; VINO...
Pierdut carnet de handicap pe numele Gulturianu Maria, C.I. seria MX nr 776094, Pascani. Il declar nul!
Pierdut certificat de inregistrare si certificatele constatatoare, de la sediul profesional si terti de la PFA SOHOREANU MARIUS, F22/2226/2009, CUI 25879780. Le declar nule!

ANUNT PIERDERE

SC MARVIO SRL cu sediul social in municipiul Pascani, str Morilor, nr 9, jud Iasi, inregistrata la ORC Iasi, sub nr J22/108/1993, CUI: RO 341 8564, declaram pierduta Anexa nr 7761/09.04.2003 de la punctul de lucru din municipiul Pascani, str Moldovei, Statia Service ACR, nr 22, jud Iasi.  O declar nula.