More

  Anunturi

  ANUNȚ In atentia fermierilor si crescatorilor de animale ce fac parte din Asociatia crescatorilor de animale din oras Hirlau si sat Pircovaci In data de 14 februarie 2018, ora 10:00 sunteti inviati la Clubul Copiilor Hirlau la sedinta organizata de Primaria orasului Hirlau si Directia pentru Agricultura Iasi, pentru ordinea de zi fiind propuse urmatoarele subiecte: - HG nr.9/2018 privind ajutorul...
  S C Luiza SRL din Pascani, CUI RO 4288927, J22/1663/1993 anunta pierdereaCertificatului de Inregistrare. Il declar nul.    
  Pierdut certificat de înregistrare pe numele SC COMPRIX SRL, Pașcani, cu următoarele date de identificare - J22/1811/2005, CUI 17763872. Il declar nul. 
  ANUNT DE CONVOCARE Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 26.02.2018 la sediul S.C. BABY BEEF SA din Pascani, str. Dragos Voda, nr 164, cu urmatoarea ordine de zi: - modificarea structurii actionariatului prin cesiunea de actiuni; - aproabrea transformarii S.C. BABY BEEF SA in SRL; Prezentul convocator va fi afisat la sediul firmei. Presedintele al CA, Catalin Afloarei

  ANUNT DE MEDIU

  0
  Anunt de mediu SC Elastica SRL Pascani anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul SC ELASTICA SRL avand ca obiect de activitate depozit anvelope, vulcanizare, amplasat in comuna Stolniceni - Prajescu, punct de lucru, in comuna Mogosesti Siret, sat Muncelul de Sus. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din comuna Stolniceni Prajescu, ...
  Perdut certificat de înregistrare cu denumirea CAR SC REMAR SA PASCANI IFM, cu datele - autorizație DOS. 11/PJ/1997, 31/24992, CIF 13857923, data atribuirii CIF 02.05.2001 strada Gării, nr 18, Pașcani cu numele corect CARS SC REMAR SA PASCANI IFN. Îl declar nul. 
  Pierdut certificat înregistrare în scop de TVA pe numele SC Tătărușeanca SRL cu sediu în comuna Tătăruși, județul Iași, cu următoarele date de înregistrare CUI 17821124, J22/1956/2005. Îl declar nul! 
  Colectivul cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Paşcani regretă profund trecerea în nefiinţă a colegului nostru prof. Constantin Petrea, un profesionist de excepţie şi un om minuntat! Am fost colegi 20 de ani şi ne-am bucurat de valorile promovate şi de palmaresul adus la disciplina matematică, în unitatea noastră şcolară. În ultimul an şcolar colegul nostru a avut catedra...
  Pierdut carte de muncă seria BC, nr 0464270, pe numele Bujor Elisabeta. Unitatea emitentă Interprindere Mecanică, Secția Fină III a Prod, București, an 1978, noiembrie 20. O declar nulă.
  Condiții obligatorii de participarea la concurs pentru ocuparea postului: - cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale...

  Opinii