luni, 24 februarie, 2020
5 C
Paşcani

ANUNT PIERDERE

0
SC MARVIO SRL cu sediul social in municipiul Pascani, str Morilor, nr 9, jud Iasi, inregistrata la ORC Iasi, sub nr J22/108/1993, CUI: RO 341 8564, declaram pierduta Anexa nr 7761/09.04.2003 de la punctul de lucru din municipiul Pascani, str Moldovei, Statia Service ACR, nr 22, jud Iasi.  O declar nula.
Pierdut doua certificate constatatoare ale I.F. Frasila Vasile, F22/352/2007, CUI 21452505. Le declar nule!
SC CLP ECO SALUBRITATE SA PASCANI organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor de: - auditor intern (4 ore/zi) - control financiar de gestiune ( 2 ore/zi) Conditiile de desfasurare a concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia si calendarul sunt afisate la sediul societatii si pe site –ul www.ecosalubritate.ro Pentru alte informatii va rugam sa va adresati compartimentului Resurse...
Incepind cu data de 13.11.2017 Primaria orasului Hirlau primeste cereri privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale persoanelor aflate în situatie de risc 1. Conditii obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca potentialul beneficiar: - Familii sau persoane singure beneficiare ale venitului minim garantat acordat conform Legii 416 / 2001, care nu au debite...

ANUNT DE PIERDERE

0
ANUNT DE PIERDERE Pierdut Certificat Constatator nr 13020 din 19.02.2009,  pe numele IONITA VIORICA PFA, de la punctul de lucru din Pascani, str Ceferistilor, nr 4, Hala, jud Iasi, F22/132/1991, CUI 206 77810. Il declar nul.

ANUNT DE VANZARE

0
ANUNT DE VANZARE Lichidator Lupu Iftimia, cod de identificare 26091304, cu domiciliul în municipiul Paşcani, str. Cuza Vodă, nr. 15, bl. A2bis, sc.B, et.4, ap.12, jud. Iaşi, telefon 0753127440, email:[email protected], lichidator judiciar Înscris ]n Tabloul practicienilor În insolvenţă sub nr. 1B2130 şi în RFO sub nr. I – 2130, declar nule următoarele acte: certificat de înmatriculare, certificat de înregistrare fiscală,...

ANUNT DE PIERDERE

0
ANUNT DE PIERDERE Pierdut certificat constatator de la punctul de lucru  din Pascani, str Mihail Kogalniceanu, bl I1 sc B, parter, de la SC Infostar SRL, CUI: RO6791400; J22/3034/1994. Il declar nul.  

ANUNT PIERDERE

0
Anunt pierdere S C BA - CO Tellia SRL, din Pascani, jud. Iasi, declar pierdut certificatul constatator de pe strada Aurora II, fara numar, vestiar Stadion.

Anunț de pierdere

0
Pierdut certificat constatator nr 41520/20.06.2013 de la SC GEMINI CONFORT SRL, sediu str Fântânele, nr 102, Pașcani, cu nr J22/1269/28,06,2011, cui 28716698. Îl declar nul.