More

    Informare

    Pierdut Registru Unic de Control emis de DGFP Iasi, al II Palote Ioan, CUI 14763088, Siretel, avand seria A 797330 - 797331 - 797332, un numar de trei bucati, din 6.04.2004.
    Incepind cu data de 13.11.2017 Primaria orasului Hirlau primeste cereri privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale persoanelor aflate în situatie de risc 1. Conditii obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca potentialul beneficiar: - Familii sau persoane singure beneficiare ale venitului minim garantat acordat conform Legii 416 / 2001, care nu au debite...

    Opinii