Slider

C.P. Caravană de selecție a grupului țintă

Vineri, 26 octombrie 2018, ora 11.00, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos

Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de beneficiar, alături de partenerii Primăria Târgu Frumos, Centrul Kinego – Recuperare Medicală și Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Frumos, vă invită la Caravana de selecție a grupului țintă al proiectului FRUMOSS – Formarea Resurselor Umane, Mediere, Orientare și Servicii Sociale, cod proiect 115113.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate, prin activități specifice reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru un număr de 560 de persoane din cele 3 zone marginalizate (non rome), aferente orașului Târgu Frumos, județul Iași.

 

Grupul țință al proiectului va fi selectat dintr-o comunitate marginalizată din orașul Târgu Frumos, aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, cu domiciliul în zona care cuprinde următoarele străzi: str. Măicuța, str. Grădinari, str. Tudor Vladimirescu, str. M. Kogălniceanu, str. Otilia Cazimir, str. George Topârceanu, str. Bujor, str.  Coșbuc , str.  Nucărie, str.  Unirii, str.  Pieptănari,  str. Petru Rareș, str. Adâncata, str. Lunca Bahluieț.

 

Persoanele din grupul țintă pot opta pentru unul din următoarele cursuri gratuite de calificare:

– Îngrijitoare batrâni la domiciliu

– Bucătar

– Infirmieră

– Cofetar/patiser

– Antreprenoriat

-Tehnician maseur

– Șofer cat. B

– Șofer cat. C, C+E

– Tâmplar universal

și pot beneficia gratuit și de

– certificat de calificare recunoscut la nivel

european;

– subvenție între 250-5.400 lei;

– tablete multimedia;

– biciclete acordate cursanților ca premii;

– servicii medicale specializate (oftalmologie și stomatologie)

– prânzul asigurat

– stagii de ucenicie

– subvenție pentru angajare de 2.100 lei

Valoarea totală a proiectului este de 20.967.651,46 lei, din care 17.760.196,26 valoare nerambursabilă UE și 3.051.190,88 lei valoare nerambursabilă din bugetul național.

 

Perioada de derulare a proiectului este: 12 februarie 2018-11 februarie 2021.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe informaţii privind acest proiect puteţi obţine la numărul de telefon 0232-210085 / 0729550063, e-mail: contact@caritas-iasi.ro. Persoană de contact: Radu Onișoru, manager proiect.

Slider