19.1 C
Paşcani
miercuri, octombrie 5, 2022
Array

Cănd vine iarna. Prognoza meteo pe două săptămâni

- Advertisement -

Iarna își va intra în drepturi. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Potrivit acesteia, începând cu data de 20-22 noiembrie, vremea se va răci.

BANAT

În prima săptămână a intervalului de prognoză , vremea va fi caldă şi se vor înregistra medii ale maximelor termice de 15…17 grade. La finalul acestei săptămâni, temperaturile vor scă ea, maximele termice vor deveni apropiate de norme le climatologice, iar media regională se va situa în jurul valorii de 8 grade.

Către sfârşitul perioadei de prognoză regimul termic va marca o scădere şi media maximelor va fi de 4…5 grade. Mediile minimelor se vor situa între 5 ş i 7 grade pe tot parcursul primei s ă pt ă mâni, apoi vor marca o scădere, iar în intervalul 24- 29 noiembrie se vor menţine constante, în jurul valorii de 0 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi ridicat ă între 20 ş i 29 noiembrie, iar pe 21 ş i 22 noiembrie cantităţile de apă vor fi mai importante şi ploile se vor semnala pe arii extinse.

CRIŞANA

Până în jurul datei de 20 noiembrie se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 14…16 grade ce vor caracteriza o vreme caldă pentru aceast ă perioadă . Apoi, între 22 ş i 24 noiembrie, regimul termic va marca o scădere, spre valori diurne de aproximativ 6 grade. Procesul de ră cire va continua, iar de la jumătatea celei de a două săptămâni şi până la sfârşitul intervalului de prognoză mediile regionale se vor situa în jurul a 4 grade, caracterizând o vreme uşor mai rece decât în mod obişnuit la final de noiembrie.

Mediile temperaturilor minime se vor încadra între 4 ş i 6 grade pe tot parcursul primei săptămâni, iar în a doua săptămână vor scădea spre valori uşor negative, cuprinse între -2 ş i 0 grade. Va ploua slab, local în jurul datei de 18 noiembrie , iar începând cu data de 20 noiembrie ploile se vor semnala pe arii extinse. Pe 21 şi 22 nioembrie se pot cumula cantit ăţ i de ap ă mai importante.

TRANSILVANIA

Prima săptămână a intervalului de prognoză se va caracteriza printr-o vreme caldă pentru aceast ă perioadă , cu medii ale temperaturilor maxime între 12 ş i 14 grade. Apoi, între 21 şi 23 noiembrie, vremea se va răci. Prin urmare, pe parcursul celei de a două săptămâni de prognoză , maximele termice mediate pe toată regiunea, situate între 2 ş i 4 grade, vor fi uşor mai coborâte decât normalul perioadei respective.

Regimul termic nocturn va avea uşoare variaţii pe parcursul primei săptămâni, situându-se, în medie, între 3 ş i 5 grade, iar în a doua săptămână va fi caracterizat prin medii negative, de -4…-2 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere după data de 20 noiembrie, iar între 21 ş i 24 noiembrie acestea se vor semnala pe arii mai extinse.

MARAMUREŞ

În primele cinci zile ale intervalului de prognoza, se vor înregistra, în medie, maxime ale valorilor termice de la 12 pân ă la 14 grade, ce vor caracteriza o vreme caldă pentru aceast ă dată . Pe 21 ş i 22 noiembrie vremea se va răci, astfel c ă pe parcursul celei de a doua s ă pt ă mâni regimul termic diurn va fi caracterizat de valori situate între 3 ş i 5 grade, mai scăzute decât normele climatologice ale ultimei decade a lunii no iembrie.

Temperaturile nocturne vor fi cuprinse, în general, între 4 şi 6 grade pe parcursul primei săptămâni, apoi vor marca o sc ă dere semnificativă şi, între 24 şi 29 noiembrie, mediile valorilor minime vor fi negative, situate între -3 ş i -1 grad. Va ploua pe arii extinse în jurul datei de 18 noiem brie, iar apoi probabilitatea pentru precipitaţii frecvente va fi în cre ş tere începând cu data de 20 noiembrie. Între 20 ş i 22 noiembrie cantit ăţ ile de ap ă vor fi mai însemnate.

MOLDOVA

Vremea se va menţine cald ă pentru aceast ă perioadă pe tot parcursul primei s ă pt ă mâni a intervalului de prognoză , cu valori medii ale maximelor diurne situate într e 11 ş i 14 grade ş i ale minimelor nocturne între 3 ş i 6 grade. La începutul celei de a doua săptă mâni regimul termic va marca o sc ă dere, iar vremea va deveni mai rece decât în mod ob i ş nuit la sfârşit de noiembrie.
Astfel, în medie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 ş i 6 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi de -2…0 grade, între 24 şi 29 noiembrie. Probabilitatea pentru precipitaţii va cre te după data de 20 noiembrie, dar acestea vor fi în general slabe cantitativ.

DOBROGEA

Vremea va fi caldă pentru aceast ă perioadă a anului în intervalul 15-23 noiembrie, cu medii ale temperaturilor maxime de 15..16 grade ş i ale celor minime de 6…8 grade, exceptând ziua de 17 noiembrie, când regimul termic va fi cu aprox imativ 4 grade mai sc ă zut. Începând cu 24 noiembrie temperatura aerului va scădea u ş or de la o zi la alta, astfel încât spre sfâr ş iţul intervalului de prognoz ă valorile termice se vor apropia de mediile multian uale ale ultimei decade a lunii noiembrie.

Prin urmare, maximele diu rne vor fi, în medie, de 8…10 grade, iar minimele nocturne de 2…4 grade. Începând cu data de 22 noiembrie, va ploua aproape în fiecare zi, la nivel local, dar cantităţile de apă nu vor fi însemnate.

MUNTENIA

Intervalul de prognoză va debuta cu vreme caldă pentru aceast ă perioad ă , iar media maximelor diurne la nivelul întregii regiuni, se va situa în jurul valorii de 16 grade, exceptând ziua de 17 noiembrie, care va fi mai r ă coroas ă .

Tot între 16 şi 22 noiembrie, temperaturile minime nocturne se vor situa în jurul valorii de 5 grade. Apoi vremea se va răci, astfel încât, între 24 ş i 29 noiembrie, regimul termic diurn va fi caracter izat de medii ale maximelor de 6…8 grade, în timp ce minimele se vor încadra înt re -1 ş i 2 grade, valori apropiate de mediile multianuale ale perioadei. Dup ă data de 21 noiembrie, aproape în fiecare zi, vor fi ploi la nivel local, în general slabe cantitativ.

OLTENIA

În prima săptămână a intervalului de prognoză , vremea va fi caldă pentru această perioadă a anului, cu medii ale temperaturilor maxime de 14… 16 grade şi ale temperaturilor minime situate în jurul valorii de 6 grade. Între 22 şi 24 noiembrie vremea se va r ă ci, iar pân ă la sfâr ş iţul intervalului de prognoză regimul termic se va menţine mai scă zut decât în mod obi ş nuit în ultima decad ă a lunii noiembrie, cu valori medii diurne de 5…6 grade şi nocturne în jurul limitei de îngheţ , respectiv 0 grade. Dup ă data de 21 noiembrie se vor semnala ploi la nivel local aproape în fiecare zi, dar acestea vor fi, în general, slabe cantitativ.
– See more at: http://www.dcnews.ro/cand-vine-iarna-prognoza-meteo-pe-doua-saptamani_489934.html#sthash.XmQupGBt.dpuf

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow