0.9 C
Paşcani
marți, martie 28, 2023
Array

Bilantul Judecatoriei Pascani pe anul 2014: Mai multe dosare penale

C.P. La data de 27 ianuarie 2013, la sediul Judecătoriei Paşcani, în prezenţa conducerii Curţii de Apel Iaşi şi a Tribunalului Iaşi a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor, ocazie cu care preşedintele instanţei, doamna judecător Costea Anca Natalia, a dat citire Raportului de bilanţ al activităţii instanţei pe anul 2014.
Urmare a acestui eveniment, Judecătoria Paşcani, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, în temeiul disp. art. 5 alin.3 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, emite următorul comunicat de presă, în cadrul căruia se aduc la cunoştinţa publicului, în rezumat, aspecte principale legate de activitatea Judecătoriei Paşcani în anul 2014.

În anul 2014, la Judecătoria Paşcani s-a înregistrat un număr total de 6472 de cauze din care 5818 de dosare în materie civilă şi 654 în materie penală. Comparativ cu anul 2013 când numărul total de cauze a fost de 6053, creşterea numărului de cauze nou înregistrate de este de 6,92%.
Din numărul total de cauze înregistrat în materie civilă, 647 de cauze au fost de minori şi familie, 19 cauze litigii cu profesionişti, 299 cauze de fond funciar şi 4853 alte cauze civile.
Creşterea volumului de activitate în materie civilă a fost de 5,97% în anul 2014 faţă de anul 2013.
În materie penală s-au înregistrat un număr total de 654 de cauze, tendinţa fiind de creştere cu 16,16%, faţă de anul 2013, când s-au înregistrat 563 de cauze penale. Din acestea, cauzele cu inculpaţi şi victime minore au fost în număr de 36.
După intrarea în vigoare a Noului Cod Penal (1 februarie 2014), au fost înregistrate şi soluţionate de către judecătorii de drepturi şi libertăţi 17 cauze având ca obiect luarea măsurii arestării preventive, 10 cauze având ca obiect efectuare percheziţie, 22 cauze având ca obiect obţinere de date financiare/obţinere date comunicări electronice, 4 cauze având ca obiect supraveghere tehnică, o cauză având ca obiect mandat de aducere cu pătrundere în domiciliu. Comparativ cu anul 2013, când s-au înregistrat şi soluţionat 30 de cauze având ca obiect propunere de arestare preventivă si 15 cauze având ca obiect cerere privind
interceptări şi înregistrări audio-video, se observă o scădere a numărului de dosare având ca obiect propunere de arestare preventivă (cu 26,67%).
Analiza comparativă a datelor statistice aferente anilor 2013 şi 2014 relevă o creştere procentuală a numărului total de cauze aflate pe rol cu 2,12%, respectiv o creştere cu 2,12% în materie civilă şi cu 1,78% în materie penală.
Datele statistice privind volumul de muncă al magistraţilor evidenţiază, la nivel general, o creştere a încărcăturii pe judecător ce se datorează atât creşterii numărului de dosare înregistrate, dar şi faptului că media numărului de judecători a scăzut de la 11,5 în 2013 la 10,5 în 2014. S-a înregistrat un număr total de 6472 dosare noi pe rolul Judecătoriei Paşcani în anul 2014, faţă de 6053 dosare în anul 2013.
Comparativ cu anul 2013, când fost soluţionate 6289 cauze (5650 civile şi 639 penale), în anul 2014 au fost soluţionate 6778 cauze (6059 civile şi 719 penale). Dintre acestea, un număr de 662 cauze au reprezentat cauze civile de minori şi familie, 22 au fost cauze cu litigii cu profesionişti, 280 de cauze au avut ca obiect fond funciar, iar restul de 5095 alte cauze civile .
Datele statistice arată că hotărârile judecătoreşti pronunţate la Judecătoria Paşcani în anul 2014 au fost atacate în proporţie de 13,21 % (fiind înregistrate 673 apeluri, 177 recursuri şi 46 contestaţii). Pe materii, ponderea a fost de 12,21 % în civil (673 apeluri şi 177 recursuri) şi de 21,69 % în penal (110 apeluri şi 46 contestaţii).
In privinţa indicelui de casare/menţinere se constată că în cursul anului 2014 au fost restituite din căile de atac un număr de 869 dosare (767 civile şi 102 penale), din care un număr de 207 hotărâri (163 civile şi 44 penale) au fost desfiinţate, din motive imputabile sau neimputabile judecătorului. Dosarele restituite spre rejudecare în cursul anului 2014 au fost în număr de 17, toate în materie civilă. Nu s-au înregistrat cauze penale casate cu trimitere spre rejudecare.
Astfel, raportat la totalul hotărârilor pronunţate de Judecătoria Paşcani în anul 2014, indicele
de casare este de doar 3,05% din totalul hotărârilor pronunţate de judecătorii de la Judecătoria Paşcani.
Cu privire la perioada de soluţionare a cauzelor, se observa din datele statistice că, procentual, 84,56% din dosare au fost soluţionate într-o perioada cuprinsă între 0-6 luni, ceea ce indică o preocupare din partea judecătorilor de a soluţiona cauzele într-un termen cât mai scurt.
În cursul anului 2014, conducerea instanţei a fost asigurată de către preşedintele Costea Anca Natalia, numită în funcţia de preţedinte al Judecătoriei Paşcani prin Hotărârea nr. 513/2012 a C.S.M, şi de vicepreşedintele Judecătoriei Paşcani, în persoana domnului judecător Babii Vasile, numit în funcţie începând cu data de 15.07.2013, prin Hotărârea nr. 655 a C.S.M. – Secţia pentru judecători.
În ceea ce priveşte schema de personal, în anul 2014 instanţa a funcţionat până la data de 01.07.2014 cu un număr de 10 judecători, dată de la care s-a transferat la Judecătoria Paşcani doamna judecător Apostu Adina, venită de la Judecătoria Botoşani. Totodata, începând cu data de 11.12.2014 Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători a hotărât transferul doamnei judecător Chitic Ionela de la Judecătoria Paşcani la Judecătoria Iaşi. Astfel, în prezent, în schema de judecători a instanţei există un post vacant.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow