0.2 C
Paşcani
sâmbătă, ianuarie 28, 2023

Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul Direcției pentru Agricultură Județene Iaşi în anul 2017

C.P. Anul 2017 a reprezentat pentru personalul Direcției pentru Agricultură Județene Iaşi o perioadă în care s-au depus eforturi pentru îndeplinirea atribuţiilor la toate nivelurile şi realizarea standardelor de calitate în domeniile ce revin Direcției pentru Agricultură Județene Iaşi.

În prezenţa domnului Director executiv al Drecției pentru Agricultura Județene Iași Laurențiu PRECUP, Directorului executiv adjunct al Drecției pentru Agricultura Județene Iași, a subprefectului judeţului Iaşi, s-a prezentat  evaluarea activităţilor desfăşurate în anul 2017.

Din punct de vedere al situaţiei operative, activitatea consilierilor din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Iaşi se prezintă astfel:

 1. Susţinerea procesului de comasare a terenurilor agricole
 • definitivarea acţiunilor prevăzute de legile fondului funciar
 • elaborarea de cărţi funciare
 • elaborarea cadastrului calitativ al terenurilor
 • zonarea/structurarea producţiilor agricole funcţie de potenţialul agricol al terenurilor
 • schimbarea destinaţiei terenurilor improprii pentru agricultură
 1. Menţinerea în exploatare în anul 2017 a întregii suprafeţe agricole din judeţul Iaşi

Toţi specialiştii din exploataţiile agricole şi cei cu activităţi colaterale din judeţul  Iaşi au acţionat permanent la menţinerea în exploatare  în anul 2017 a suprafeţei agricole totale de 378.416 ha., din care arabil 271.294 ha

 1. Pentru realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură

În anul 2017 au fost încheiate 2 contracte ( nr. 461/05.02.2016, nr. 8720 /12.10.2016, nr. 9661/09.12.2016) de executare a studiilor pedologice şi agrochimice între OJSPA Iaşi în calitate de executant şi DAJ Iaşi în calitate de beneficiar pentru următoarele UAT-uri:
● TA Comarna (3.170 ha)        – 33.286 lei
● TA Răducăneni (6662 ha)   –158.975 lei
● TA Belcești(8.516 ha)          –  76.739 lei
● TA Popești (4607 ha)            – 90.950 lei

 

 1. Pentru întocmirea planului de fertilizare (Amenajamente Pastorale)

În anul 2017 s-a încheiat contractul nr. 667 din 08.12.2017 pentru întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice în vederea întocmirii planului de fertilizare și stabilirea măsurilor agropedoameliorative necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente. Au fost executate studii pentru 16 TA pentru o suprafață totală de 9.290,91 ha cu o valoare totală de 464.050 lei.

 1. Monitorizarea schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor de către proprietarii de terenuri

În anul 2017 au fost înregistrate 31 solicitări de schimbare a categoriei de folosinţă şi pentru care s-au acordat avize favorabile;

Prin aceste operaţiuni, configuraţia modului de folosinţă la nivelul judeţului Iaşi a înregistrat  modificări care au fost operate în evidenţele statistice.

 1. Monitorizarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol din extravilan, necesare amplasării obiectivelor de investiţii

Analizat solicitările titularilor de investiţii de scoatere din circuitul agricol a numeroase suprafeţe şi a acordat avizele necesare conform actelor normative în vigoare şi a Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

Suprafeţe scoase definitiv din circuitul agricol , cumulat de la începutul anului:

– Intravilan: 16,09 ha din agricol

– Extravilan: 208,07 ha arabil, 2,27 ha păşuni, 0,54 ha fânețe, 0,75 ha livadă, 3,045 ha vii

Suprafeţe scoase temporar din circuitul agricol, cumulat de la începutul anului:

– Extravilan: 0,02 ha arabil, 0,023 ha pășuni, 0,001 ha livezi, 0,018 ha vii

 1. Inventar agricol

Conform adresei MADR nr. 25834 din 13.04.2017, s-a întocmit inventarul pe anul 2016 la tractoare şi maşini agricole, inclusiv tractoare şi combine import, dotările realizate în anul 2016 precum şi situaţia vechimii parcului la principalele utilaje (amortizate şi neamortizate). Situaţia principalelor utilaje

▪ tractoare 3984 buc., dc1808 buc. amortizate, dc 1750 buc. în funcţiune

▪ combine păioase 403 buc., dc 150 buc. amortizate,dc 120 buc. în funcţiune

▪ pluguri 3351  buc., dc 1898 buc. amortizate, dc 1268 buc. în funcţiune

▪ grape cu discuri 2137 buc., dc 757 buc. amortizate, dc 412 buc. în funcţiune

▪ semănători păioase 983 buc., dc 195 buc. amortizate, dc 112 buc. în funcţiune

▪ semănători prăşitoare 915 buc., dc 260 buc. amortizate, dc 140 buc. în funcţiune

▪ combine furaje 20 buc., dc 8 buc. amortizate, dc 4 buc. în funcţiune

▪ vindrovere 31 buc., dc 11 buc. amortizate, dc 6 buc. în funcţiune

▪ prese balotat 329 buc., dc 80 buc. amortizate, dc 55 buc. în funcţiune

▪ remorci tractor 1293 buc., dc 590 buc. amortizate, dc 310 buc. în funcţiune

 

 1. Atestate de producător

▪ continuat colaborarea cu primăriile şi producătorii agricoli cu privire la măsurile de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol conform Legii nr.145/2014 ;

▪ DAJ a continuat punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 4, alin. (2) din lege prin acordarea avizului consultativ necesar eliberării de către primar a atestatului de producător

▪ în 2017 au fost eliberate 2275 avize consultative pentru obținerea atestatului de producător

 

 1. Daune provocate de factori naturali de calamitate

Suprafaţa agricolă calamitată în 2017 = 2748,39 ha, din care pe factori naturali de risc.

▪ îngheț 473,29 ha (din care: arabil 379,18 ha, vii 19 ha, livezi 75,11 ha)

▪ grindină 999,94 ha (din care: arabil 964,59 ha, vii 35,35 ha)

▪ inundații 180,7 ha (arabil)

▪ secetă 1094,46 ha (din care: arabil 1033,5 ha, vii 0,08 ha, păşuni şi fâneţe permanente 60,88 ha)

 

 1. Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

În anul 2017 în județul Iași au fost depuse 117 dosare, din care:

– Beneficiari total, 75 din care: ciclul I (15 iunie) = 14 beneficiari, ciclul II (20 decembrie) = 61 beneficiari

– Neeligibili = 12 din cei înscriși

– Au renunțat la program = 30 din cei înscriși

▪  Sumă decontată = 997623,6 lei

 

 1. Produse ecologice

▪ S-au consiliat permanent persoanele care au solicitat informaţii despre practicarea agriculturii ecologice (avantaje economice şi de sănătate) şi despre schemele de sprijin financiar conform Ordinului 1253/2013

▪ Număr operatori înregistraţi în agricultura ecologică în anul 2017:

 • 368 producători agricoli
 • 6 procesatori
 • 6 comercianți
 • 1 importator

▪ Suprafaţa agricolă înregistrată în 2017: 13.235,19 ha, din care:

–  1459,71 ha conversie an I

–  1890,51 ha conversie an II

–  36,74 ha conversie an III

9848,23 ha certificată ecologic (dc: 4691,76 ha arabil, 83,34 ha livadă+arbuşti fructiferi, 11,28 ha viţă de vie, 5061,85 ha alte culturi)

 

 1. Produse tradiționale

Măsuri întreprinse de DAJ pentru implementarea Ord.comun al ministrului MADR, ministrului sănătății și al președintelui ANPC nr. 724/1082/360/2013:

 • organizarea de întalniri cu potenţiali agenţi economici
 • efectuat vizite la 6 agenți economici
 • difuzarea tuturor informaţiilor în teritoriu cu privire la atestarea produselor tradiţionale
 • notificarea agenţilor economici cu privire la pierderea valabilităţii atestatelor eliberate cf.Ordinului 690/2004.
 • identificat produse cu potențial de a fi certificate ca produse tradiționale/rețete consacrate sau încadrate în sisteme de calitate (DOP, IGP, STG) și a persoanelor interesate de obținerea autorizațiilor pentru aceste produse
 • acordat sprijin tehnic pentru întocmirea dosarului de autorizare (5 Caiete de sarcini realizate cu sprijinul DAJ Iași – 5 produse atestate).

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow