22.4 C
Paşcani
vineri, iunie 2, 2023
Array

Bilantul activitatii Judecatoriei Pascani pe anul 2012

La data de 18 ianuarie 2013, la sediul Judecătoriei Paşcani, în prezenţa conducerii Curţii de Apel Iaşi şi a Tribunalului Iaşi a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor, ocazie cu care preşedintele instanţei, doamna judecător Costea Anca Natalia, a dat citire Raportului de bilanţ al activităţii instanţei pe anul 2012.

În perioada 2009 – 2012, sediul Judecătoriei Paşcani a beneficiat de lucrări de reparaţii capitale care au presupus şi recompartimentarea clădirii astfel încât, la acest moment se poate  vorbi de existenţa unui sediu funcţional şi modern. Nu se poate trece însă cu vederea o serie de deficienţe apărute în funcţionarea instalaţiei de climatizare precum şi deficienţe calitative apărute la nivelul acoperişului şi finisajelor interioare, probleme care, însă, parte s-au soluţionat pe parcursul anului trecut, parte urmează să fie rezolvate în cursul anului 2013 în virtutea garanţiei de bună execuţie pe care o datorează executantul lucrărilor.

În ceea ce priveşte schema de personal, în anul 2012  instanţa a funcţionat până la data de 15.09.2012 cu un număr de 11 judecători, iar din 17.09.2012 cu 12 judecători definitivi, ca urmare a revenirii în activitate a unui judecător  prin încetarea delegării la Judecătoria Vaslui. În prezent, în  schema de judecători figurează un post vacant, cel aferent funcţiei de vicepreşedinte. Prin Hotărârea nr. 469/12.07.2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  s-a aprobat indisponibilizarea la momentul vacantării a două posturi de la Judecătoria Paşcani şi reducerea numărului de posturi (la 11), iar prin transferul unui judecător la Judecătoria Iaşi , unul din cele două posturi de execuţie a fost  deja indisponibilizat la data de 01.01.2012.

În prezent, în schema de personal a Judecătoriei Paşcani sunt prevăzute 24 de posturi de grefier toate ocupate, cu menţiunea că 2 grefieri sunt delegaţi la Judecătoria Iaşi şi respectiv Tribunalul Iaşi,  iar un grefier se află în concediu fără plată pentru perioada  01 septembrie 2012 – 31 august 2013.

La judecătoria Paşcani, în primele 3 trimestre ale anului 2012  au funcţionat 4 complete civile specializate pentru soluţionarea cauzelor cu minori şi familie, 4 complete specializate pentru soluţionarea proceselor funciare, un complet nespecializat în materie civilă şi două complete penale specializate în soluţionarea cauzelor cu infractori şi victime minore şi de anticorupţie. Începând cu 19.09.2012 a fost înfiinţat al doilea complet nespecializat în materie civilă.

Volumul cauzelor nou-înregistrate pe rol în cursul anului 2012 a scăzut numeric faţă de anul trecut, constatându-se că s-au înregistrat   6016 cauze (5444 civile şi  572 penale)  în anul 2012, faţă de  6436 cauze  (5995 civile şi  441 penale) în anul 2011.

În materie civilă, din numărul total de cauze, 623 sunt civile de minori şi familie, 306  sunt cauze de fond funciar, iar 665 sunt cauze comerciale.      În materie penală, în ceea ce priveşte cauzele cu inculpaţi şi victime minore au fost înregistrate un total de 13 dosare, din care 7 privesc cauze cu inculpaţi minori iar 6 privesc cauze cu victime minore. Nu au fost înregistrate în anul 2012 cauze penale în materie  de anticorupţie. În anul 2012 s-au înregistrat şi soluţionat 29 de cauze având ca obiect propunere de arestare preventivă, faţă de anul 2011 când s-au înregistrat 28 astfel de cauze. Datele statistice, în funcţie de care este apreciat volumul de muncă al magistratului, evidenţiază în anul 2012 o uşoară scădere a numărului de dosare rulate cât şi la dosare soluţionate pe judecător, în raport de anul 2011.

În anul 2012, ca medie, au fost repartizate spre soluţionare unui judecător un număr de 682 dosare, spre deosebire de anul 2011, când unui judecător i-au revenit, în medie, 737 dosare spre soluţionare. Din cele 682 dosare repartizate, numărul celor soluţionate de către un judecător a fost, ca medie, de 523 dosare.

Indicele de operativitate, cifra care indică proporţia numărului de dosare soluţionate la nivelul instanţei din totalul celor aflate pe rolul instanţei în anul 2012, a fost de 81,53%. Comparativ cu  anul 2011 când  fost soluţionate  6287 cauze ( 5823 civile şi  464  penale), in anul 2012  fost soluţionate  6015 cauze ( 5521 civile şi  494  penale).

În cursul anului 2012, pe rolul Judecătoriei Paşcani au fost înregistrate şi soluţionate 196 de cereri de ajutor public judiciar soluţionate în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu modificările ulterioare, cele mai multe fiind soluţionate în sensul admiterii acestora.

Datele statistice arată în anul 2012 din totalul de 6015 cauze soluţionate doar 943 hotărâri au fost atacate, proporţia fiind de 15,68 %. Din aceste hotărâri atacate, se constată că în cursul anului 2012 au fost restituite din căile de atac un număr de  832 dosare (708 civile şi  124 penale), din care doar un număr de 181 hotărâri (155 civile şi 26 penale) au fost desfiinţate, incluzând atât pe cele desfiinţate total cât şi parţial, ori din motive imputabile sau neimputabile. Raportat la totalul hotărârilor pronunţate de Judecătoria Paşcani în anul 2012, indicele de casare este de doar 3,01% (5,26% în materie penală şi  2,81% în materie civilă). Acest indice de casare obţinut prin raportarea numărului total al hotărârilor desfiinţate/casate la numărul total de hotărâri pronunţate reflectă calitatea hotărârilor pronunţate de Judecătoria Paşcani.

Dintr-un număr de 6015 cauze înregistrate pe rolul Judecătoriei Paşcani în cursul anului 2012, 5129 de dosare s-au soluţionat într-o perioada cuprinsă între 1-6 luni, fiind înregistrate însă şi un număr de 82 dosare ce au o vechime de peste doi ani pe rolul instanţei.

Una din modificările legislative aduse de 2012 vizează ordinul de protecţie reglementat de  de  Legea nr. 217/2003.  Această lege a fost modificată într-o manieră consistentă prin Legea nr. 25/2012 pentru a fi corectate anumite deficienţe semnalate în practică. Faţă de aceste modificări legislative, pe rolul Judecătoriei Paşcani s-au înregistrat şi soluţionat un număr de 7 cauze având ca obiect ordin de protecţie.

Sintetizând rezultatele acestei analize, se pot identifica unele puncte tari sau atuuri în activitatea Judecătoriei Paşcani, menite să asigure premisele unei activităţi eficiente, paralel cu identificarea şi înlăturarea deficienţelor. Referiri, în acest sens, la rezultatele bune obţinute în activitatea de judecată (scăderea indicelui de casare, creşterea procentului de operativitate) şi la adoptarea unei relaţii noi între instanţa de judecată şi justiţiabil, bazată pe deschidere, informare, transparenţă şi interes în cunoaşterea percepţiei asupra calităţii actului de justiţie.

Drept vulnerabilităţi identificate cu privire la activitatea Judecătoriei Paşcani s-au menţionat: un volum mare per judecător de sarcini non-judiciare; creşterea lipsei de previzibilitate a diferitelor aspecte privind statutul magistraţilor;  lipsa de resurse umane şi financiare cu care se confruntă sistemul judiciar; nemulţumiri ale judecătorilor, pe fondul agravării subfinanţării instanţelor, al neluării unor măsuri concrete în vederea bunei funcţionării a instanţelor şi al afectării statutului şi independenţei judecătorilor de unele măsuri luate de decidenţii politici.

Ca măsuri, la nivelul întregii instanţe, s-a menţionat necesitatea sporirii diligenţelor din partea fiecărui judecător faţă de gestionarea dosarelor existente pe fiecare complet în parte, aplicarea strictă de către judecători a dispoziţiilor legale, ce le sunt la îndemână, pentru sancţionarea faptelor ce conduc la întârzieri în soluţionarea cu celeritate a cauzelor, iniţiativa în comunicarea directă cu experţii, cu administraţia penitenciarelor etc., măsuri menite a conduce la reducerea timpului de judecare a dosarelor, cu consecinţa directă a creşterii valorii operativităţii şi reducerii stocului de dosare.

 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow