ANUNȚ

Comuna Heleşteni, cu sediul  în sat Heleşteni, comuna Heleşteni, judeţul Iaşi  cod  707245, telefon 0232/716770,  cod de înregistrare fiscală 4541300 organizează în data de 21.03.2019, ora 10,00 licitaţie publică, având ca obiect „Închirierea prin licitație publică, pe o perioada de 7(sapte) ani a pășunii proprietate privată a Comunei Heleșteni, aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei  Heleșteni, în vederea pășunării animalelor membrilor colectivității locale Înregistrate in Registrul National al Exploatațiilor”:

 

 • Lot 1 – Coada Iazului + Coasta, suprafaţa de 66,288 ha,
 • Lot 2 – Barc, suprafaţa de 158,40 ha,
 • Lot 3 – Hârtop, suprafaţa de 20,63 ha
 • Lot 4 – Fundu-Gal, suprafaţa de 21,55 ha,
 • Lot 5 – Pârâul Sturzii, suprafaţa de 2,57 ha,
 • Lot 6 – Spătăroia, suprafaţa de 10,40 ha,
 • Lot 7 – Movileni, suprafaţa de 42,16 ha.

Documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de închiriere poate fi achiziţionată de la sediul Comunei Heleșteni, situată în sat Heleșteni, Comuna Heleșteni, Județul Iași.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 100 lei şi poate fi achitat prin ordin de plată în contul proprietarului: RO53TREZ40721A300530XXXX – deschis la Trezoreria Paşcani, sau  în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Heleșteni.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 15.03.2019, ora 14.00.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 18.03.2019, ora 16.00.

Oferta ferma trebuie să fie valabilă minim 30 zile de la data depunerii acesteia. Preţul minim de începere a  licitaţiei este prezentat detaliat în documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de închiriere.

Ofertele se depun intr-un singur exemplar la sediul Primăriei Heleșteni, judeţul Iaşi – Compartimentul Secretariat sau Achiziții Publice, zilnic între orele 08.00 – 13.00.

Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Heleșteni, în data de 21.03.2019, ora 10.00.

Instanţa competență în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi – Secţia Contencios Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1A, municipiul Iasi, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării este 26.02.2019.

 

 

 

 

 

 

RAGCL Pascani a cerut intrarea in insolventa, din cauza datoriilor. Ce ar trebui sa se intample cu transportul in comun?
 • Sa fie externalizat / dat in administrare unei societati private de transport 47%, 248 votes
  248 votes 47%
  248 votes - 47% of all votes
 • Sa ramana la RAGCL 21%, 110 votes
  110 votes 21%
  110 votes - 21% of all votes
 • Sa fie preluat de o noua societate comerciala, in subordinea Consiliului Local 17%, 90 votes
  90 votes 17%
  90 votes - 17% of all votes
 • Sa fie preluat de o societate comerciala functionala deja, aflata in subordinea Consiliului Local - ex. CLP Ecosalubritate SA Pascani 14%, 75 votes
  75 votes 14%
  75 votes - 14% of all votes
Total Votes: 523
iunie 6, 2019 - iulie 6, 2019
Voting is closed
Slider