25.8 C
Paşcani
sâmbătă, august 13, 2022
Array

ANUNT PRIMARIA COMUNEI SIRETEL

JUDEȚUL  IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI   SIREȚEL

 

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE

DE INSPECTOR, PRINCIPAL, PRIN TRANSFER LA CERERE

 

Primaria comunei Sirețel, județul Iași, cu sediul in loc Sirețel, județul Iași.

In temeiul :

 • 90 alin. (7) din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici , republicată , cu modificările si completările ulterioare ,
 • 149 din HG nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificările si completările ulterioare ,

ANUNȚĂ :

Ocuparea prin modalitatea de transfer la cerere, a functiei publice de executie vacante de Inspector principal din cadrul compartimentului Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară.

 1. Denumirea funcției publice de execuție supusa transferului la cerere :
 • Inspector gradul profesional principal
 1. Condiții de ocupare a postului : transferul la cerere se face intr-o funcție publică de aceeași categorie , clasa si grad profesional sau intr-o funcție publica de nivel inferior, in urma aprobării cererii de transfer a funcționarului public de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicit transferal, in acest caz, transferal poate avea loc numai intre autorități sau instituții publice din administrația publică central , intre autoritați administrative autonome ori , după caz, intre autorități sau institutii publice din administrația publica .
 2. Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul :
 1. Conditii generale :
 • să fie functionar public, cu gradul profesional principal.
 • să indeplineasca condițiile prevazute la art . 54 din Legea nr. 188 /1999 privind statutul funcționarilor publici (r2) , cu modificările si completarile ulterioare ;
 • să nu fi suferit condamnări sau sa fi fost sancționat disciplinar .
 1. Condițiile specific prevăzute in fișa postului :

              – Studii : universitare de licență absolvite cu diplomă , respective studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  ;

–  Cunostințe de operare calculator :  WORD , EXCEL , INTERNET .

Funcționarii publici interesati , care indeplinesc condițiile menționate mai sus , in termen de 20 zile ( potrivit prevederilor art. 149  , alin. (4) din HG 611 / 2008 ) de la data afișării prezentului anunț , vor depune la sediul Primariei comunei Sirețel, urmatoarele documente :

 • Cerere de transfer ;
 • Copie buletin / carte de identitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Acte doveditoare din care sa reiasă funcția publică pe care o ocupă in prezent și

îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului aferent funcției publice respective , potrivit art. 90 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul Funcționarilor Publici republicată , (r2) , cu modificările si completările ulterioare : (ex.: acte administrative , adeverintă care sa ateste vechimea in specialitate si in munca diploma de licență etc….) .

Program zilnic intre 830 – 1630 .

În situația in care sunt depuse mai multe cereri de transfer , Primaria comunei Sirețel va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți (potrivit prevederilor art. 90 , alin. (7) din Legea nr. 188 / 1999 …) , la sediul din comuna Sirețel, județul Iași.

Informații suplimentare se pot obține la sediul primăriei comunei Sirețel, județul  Iași la Secretarul comunei .

Primar,

Gheorghe Ancuța

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow