16.5 C
Paşcani
sâmbătă, iunie 3, 2023
Array

ANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE

ANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE

Denumirea instituției/companiei: SC PREST SERV APA SA Pașcani
Domeniile ofertei: control financiar de gestiune
Data introducerii anunțului: 28.08.2017
Denumirea postului: economist control financiar de gestiune, pe perioadă nedeterminată
Sarcinile principale și specifice ale postului:
– Urmăreşte încadrarea legală a cheltuielilor în capitolele şi diviziunile clasificaţiei bugetare conform actelor normative în vigoare;
– Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii şi propunerile de rectificare a acestuia;
– Verifică lunar situaţia execuţiei bugetare şi urmărirea încadrării în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
– Verifică respectarea prevederilor legale şi reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;
– Verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– Întocmeşte programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, aprobate de directorul general al societăţii.
Specificațiile postului:
• Studii obligatorii: licențiat al unei facultăți economice de lungă durată acreditate
• Buna cunoaștere a mediului concurențial de afaceri.
• Experiență în domeniul financiar contabil de minim 3 ani. Vechimea în domeniul controlului financiar de gestiune constituie avantaj.
• Spirit de observație, dinamism, eficiență.
• Reale și excelente abilități de comunicare.

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 15.09.2017, orele 13:00, la sediul SC Prest Serv Apa SA – Biroul Resurse Umane, din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași. Persoana de contact este ec. Gavril Elena Cristina, tel. 0232/719530 sau e-mail cristina.gavril@serv-apa.ro, www.serv-apa.ro .
Date suplimentare privind concursul se găsesc pe site-ul societății noastre www.serv-apa.ro .

Data 28.08.2017 Conducerea SC Prest Serv Apa SA Pașcani

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow