Anunț de pierdere

    Slider

    Pierdut acte societate pe numele Adriana Company SRL cu sediul în satul Iorcani, comuna Tătăruși, județul Iași, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu J22/736/1996, CUI 8718538.

    Le declar nule.

     

    Slider