Anunț de pierdere

Slider

Pierdut carte de muncă seria BC, nr 0464270, pe numele Bujor Elisabeta. Unitatea emitentă Interprindere Mecanică, Secția Fină III a Prod, București, an 1978, noiembrie 20. O declar nulă.

Slider