More

  ANUNT DE CONVOCARE AGA

  Societatea Comercială BABY BEEF SA PAȘCANI, județul IAȘI

  CONVOCARE

  Președintele consiliului de administrație al SC BABY BEEF SĂ, cu sediul în Pașcani, str. Dragoș Vodă, nr. 164, Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22 677/91, CUI RO1998104, în temeiul Legii 31 din 1990 actualizată și ale actelor constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății, pentru dată de 10.04.2018, ora 10:00, la sediul din Pașcani, str. Dragoș Vodă, nr. 164, Iași, acționari înregistrați în registrul acționarilor la dată de 06.04.2018, considerată că dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
  1. Discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierdere pe anul 2017
  2.Discutarea și aprobarea Bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2018
  3.Discutarea și aprobarea Raportului administrativ și a Comisiei de Cenzori (VMD Expert Audit SRL) pe anul 2017
  4.Propunerea prelungirii liniei de credit la BRD Pașcani în valoare de 178 000 lei, pe o perioada de 12 luni cu garanții imobiliare și cu Fonduri de garantare
  5.Se propune schimbarea formei juridice a societății din SA în SRL
  6.Se propune schimbarea acțiunilor în părții sociale și valoarea acestora din 0,5 lei în 10 lei fiecare parte socială, iar actionarii rămași vor deveni asociați
  7.Se propune revocarea din calitatea de cenzor SC VMD Expert Audit SRL PAȘCANI
  8.Se propune revocarea administratorilor Iftene Aurora, Ungureanu Toader și Afloarei Gabriel Cătălin
  9.Se propune numirea ca administrator unic Afloarei Gabriel Cătălin pe o perioada nelimitată cu puteri depline de administrare și reprezentare
  10.Se propune majorarea capitalului social cu suma de 10 lei conform foilor de vărsământ anexate de la valoare de 105100 la valoarea de 105110 lei divizat în 10511 părți sociale a 10 lei fiecare și este structurată astfel: Afloarei Gabriel Cătălin cu 8997 părți sociale, 89970 lei și 85,6% ; Ungureanu Toader cu 1481 părți sociale, 14810 lei și 14,9%, iar Răcilă Florin 33 părți sociale, 330 lei și 0,31% însumând un total de 10511 părți sociale, 105110 lei și 100%.

  În cazul neîndeplinirii condițiilor statuare de cvorum, următoarea adunare generală este convocată în dată de 11.04.2018, ora 10:00, la sediul din Pașcani, str, Dragoș Vodă, nr. 164, Iași.

  Președintele Consiliului de administrație
  Ing. Afloarei Gabriel Cătălin

  loading...

  Ce părere ai?

  Related Articles

  ANUNT PIERDERE

  Pierdut Registrul Unic de Control al S.C. GECO CONSTRUCT S.R.L,  RO 15265456, J22/351/2003. Il declar nul!

  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mircești organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar

  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”,   cu sediul în satul Mircești, comuna Mircești str. Școlii, nr. 177, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante ...

  SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA

  SOCIETATE COMERCIALA ANGAJEAZA OPERATOR CNC OFERIM SALARIU MOTIVANT, RUGAM SERIOZITATE. RELATII LA TELEFON: 0728.089781 DE LUNI-VINERI INTRE ORELE 08:00-17:00

  Opinii