Slider

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret Moldova angajează – expert monitorizare – în cadrul implementăruu strategiei de dezvoltare locală a GAL SIRET MOLDOVA SA 2014 – 2020 aprobat de Ministerul Agriculturii prin autorizația de funcționare nr 179/28.09.2016. 

Cerințe – experiență minim un an în implementare proiecte europene, experiență în managemenr și relații publicem cunoștințe avansare Microsoft office. 

Activitatea se desfășoară la sediul asociației – sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași. 

CV-urile pot fi trimise la adresa [email protected], detalii la telefon 0332 590 102

Slider