22.2 C
Paşcani
vineri, mai 27, 2022
Array

ANUNT CONCURS DE ANGAJARE

ANUNT privind organizarea concursului în vederea ocupării postului de Control Financiar de Gestiune

Subscrisa S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. cu sediul in Municipiul Pașcani, Str. Morilor, Nr.14, Jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1769/2011, având cod fiscal RO 29167911, reprezentata de Director General – Ing. Dumea Eronim Eduard, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pentru o perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de control financiar de gestiune, cu timp de lucru integral (8 ore/zi) în conformitate cu prevederile HG nr.1151/2012.

1. Cerințe privind ocuparea postului:
– studii superioare economice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei si Cercetarii;
– minimum 2 ani vechime în domeniul financiar contabil; vechimea în domeniul controlului financiar de gestiune constituie avantaj;

2. Atribuțiile sunt stabilite in fisa postului. Fisa postului de control financiar de
gestiune se regaseste pe site-ul societatii- www.ecosalubritate.ro;

3. Bibliografia se regaseste pe site-ul societatii – www.ecosalubritate.ro

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz plus originalul;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea organizatoare plus originalele;
d) copie dupa carnetul de muncă, plus originalul, sau, după caz, copie dupa adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, plus originalul;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința trebuie sa conțina, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
g) curriculum vitae.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 28.10.2015, ora 12:00- data limită pentru depunerea dosarelor;
• 29.10.2015, ora 10:00 -proba scrisă;
• 30.10.2015, ora 10:00- interviul.

Concursul se va desfasura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, Str. Morilor, Nr.14, Jud. Iași, telefon 0232 763400- persoana de contact- Inspector Resurse Umane – Matei Sorina.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dumea Eronim Eduard

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Alertă falsă cu bombă în gara Pașcani

Alertă privind o posibilă bombă în gara municipiului Pașcani,...

Idei de afaceri numai bune dacă te-ai mutat la țară (P)

Chiar dacă ai propriul job și nu ești interesat...

Transportul public local, program special de 1 Iunie

Operatorul pascanean de transport public local isi modifica programul...

FOTO/VIDEO Accident rutier cu mai multe victime, în Conțești

Accident rutier grav in localitatea Contesti, vineri, 27 mai,...Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow