1 C
Paşcani
luni, decembrie 5, 2022
Array

ANUL ŞCOLAR 2013-2014. Calendarul examenului de admitere şi noua formulă de calcul pentru medie

Ministerul Educaţiei a publicat ordinul prin care arată cum se va desfăşura examenul de ADMITERE 2014. Ordinul de ministru vine la o săptămână după ce Remus Pricopie a anunţat că schimbă regulile admiterii la liceu începând cu ANUL ŞCOLAR 2013-2014, în sensul că media obţinută la Evaluarea Naţională va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, şi nu 50% cât a fost până anul acesta.

Potrivit documentului, media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru)

Unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

Prima etapă de ADMITERE 2014

4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de părinţiilor, asistaţi de diriginţi.

4 – 8 iulie – Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată datele din fişele de înscriere

5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, se corectează greşelile în baza de date computerizată.

10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.

11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

14 iulie – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

16 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

A doua etapă de ADMITERE 2014

Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare care nu îmdeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

16 iulie – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

17-18 iulie – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

19 iulie – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

23 iulie – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

24 iulie – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

Elevii care au rămas pe dinafară Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor ANULUI ŞCOLAR 2014 – 2015.

 

Sursa: Gandul.info

 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow