More

  Angajări la Primăria Pașcani și Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino

  Municipalitatea din Pascani organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacantate, de asistent medical pentru cabinetele din scoli. Dosarele de inscriere pot fi depuse pana pe 5 decembrie ora 15.30,  iar proba scrisa este programata pe 16 decembrie ora 10.00.

  Candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma de studii postliceale si vechime in functie de cel putin 6 luni, respectiv 5 ani de zile. Primaria are pe statul de plata 7 asistenti medicali, un mediator si un medic scolar.

  Mentionam ca si Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” din Paşcani, organizează concurs pentru angajarea, cu jumatate de norma ,a unui ingrijotor, cu minim 10 clase.

  Concursul este programat pe 16 decembrie de la ora 10.00 iar dosarele de inscriere se primesc pana pe 6 decembrie.

  Iata anunturile:

   

   

  Primăria Municipiului Paşcani, județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Compartimentului Medicină Școlară și Mediatori Sanitari, de:

  1. asistent medical;
  2. asistent medical principal.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Continuarea aici.

  Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” din Paşcani, Județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor I, 0,5 normă, studii generale.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Continuarea aici.

   

  loading...

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Sali de clasa modernizate la Şcoala Gimnazială Specială, pentru elevii cu autism

  Proiect inedit la Pașcani pentru elevii cu autism, implementat de Şcoala Gimnazială Specială. In unitatea de invatamant au fost amenajate patru săli de clasă...

  Furnizarea apei potabile este întreruptă pe străzi din Pașcani

  În vederea remedierii unei avarii apărută la o conductă de 110 mm diametru, ApaVital se află în neplăcuta situație de a nu furniza apă...

  Ieșenii reîntorși din străinătate refuză locurile de muncă oferite de angajatorii din țară. Toți se gândesc cum să plece mai repede din România. Care...

  Ieșenii reîntorși din străinătate care au rămas fără un loc de muncă pe perioada pandemiei de COVID-19 nu s-au angajat în Iași, deși au...

  Opinii