21.9 C
Paşcani
sâmbătă, august 20, 2022
Array

Ajutor financiar pentru producătorii agricoli de tomate

- Advertisement -

Ajutor financiar pentru producătorii agricoli de tomate

Dacă dețineți atestat de producător în vederea cultivării de tomate în sere sau solarii, aveți acum ocazia să primiți bani de la Guvern pentru culturile de tomate, suma maximă fiind de 3 mii de euro, de persoană, pe an. Legumicultorii din județ pot depune cererea în vederea obținerii ajutorului financiar la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași.

Guvernul a aprobat vineri, 3 februarie, printr-o hotărâre, o schemă de ajutor de minimis pentru producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, în vederea cultivării de tomate în spaţii protejate cum ar fi sere și solarii cu o suprafață minimă de o mie mp.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susținerea produsului “tomate” în spații protejate. Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

  1. a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 300 x 400 mm, pe care să se găsească inscripția ,,Suprafață beneficiară a Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017, conform cererii numărul ……………., din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București” ;
  2. b) să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la litera a);

c)să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.

  1. d) valorificarea producției prevăzute la lit.b) se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 178.400 mii lei, contravaloarea în lei a 40.000 mii euro şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii depun o cerere de înscriere în Program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  2. b) copie a atestatului de producător;

c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d)dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f)declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr.2

Cererile şi documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Prin acordarea ajutorului de minimis se urmăreşte obţinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piaţa europeană, precum şi o eficienţă economică în realizarea şi valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la creşterea şi stabilizarea cantitativă şi calitativă a producţiilor de materii prime, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor producătorilor agricoli, ajutându-i să se reaşeze într-o pozitie mai stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow