13.6 C
Paşcani
duminică, iunie 4, 2023
Array

Ajutor financiar acordat crescătorilor de oi care valorifică lâna

Ajutor financiar acordat crescătorilor de oi care valorifică  lâna

Prin apariția H.G. 500 din 2017,crescătorii de oi au posibilitatea obținerii  unui ajutor financiar ȋn cuantum de 1 leu pentru fiecare kilogram de lână comercializată.

Ministerul Agriculturii doreşte punerea in valoare a unei resurse naturale mai puțin pusă in valoare ȋn ultimii ani, de aceea se are ȋn vedere şi  ȋnființarea unor centre de colectare a lânii ȋn mai multe localități din județ.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor acestei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 2 condiţii de eligibilitate:

  1. a) să deţină o exploataţie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor
  2. b) să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor, într-o singură tranşă anuală aferentă anului de cerere, după îndeplinirea operațiunii de vânzare a lânii .

Pentru a beneficia de acest Ajutor de minimis , crescătorii de ovine trebuie să  depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Iaşi o cerere de înscriere în program, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii, însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  2. b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  3. c) dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie;
  4. d) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  5. e) document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA.

Termenul limită de ȋnscriere este de 45 de zile de la intrarea in vigoare a H.G. 500 / 17.07.2017 ( respectiv 1 sept 2017)

Alte informații pot fi obținute de la funcționarii din cadrul compartimentului Registrul Agricol al primăriilor din localitățile unde ȋşi au sediul sau domiciliul crescătorii de ovine ori de la consilierii Direcției pentru Agricultură Județeană Iaşi.

Pentru a veni ȋn sprijinul fermierilor, consilierii Direcției pentru Agricultură Județeană Iaşi se deplaseazȋ ȋn comunele județului Iaşi pentru a sprijini fermierii in completarea dosarelor şi prelua aceste dosare in vederea inscrierii in program , nemaifiind nevoie ca acesti fermieri să se deplaseze la Iaşi.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow