More

  ADMITERE LICEU 2014. Tot ce trebuie să ştii despre calculul mediei, calendar şi înscrierea la liceu

  Array

  ADMITERE 2014. Elevii de clasa a VIII-a vor afla pe 1 iulie REZULTATELE LA EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 după afişarea notelor finale după contestaţii. Trei zile mai târziu, pe 4 iulie, va începe prima etapă de admitere la liceu.

  ADMITERE LICEU 2014. În anul şcolar 2013-2014, Ministerul Educaţiei a schimbat regulile admiterii la liceu, astfel că media obţinută la Evaluarea Naţională va reprezenta 75% din media de admitere la liceu, şi nu 50% cât a fost până anul acesta.

  ADMITERE LICEU 2014: Cum se calculează media de admitere

  Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

  Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= (ABS+3 EN):4 (media de admitere este egală cu media generală de absolvire de la gimnaziu plus de trei ori media generală de la evaluarea naţională, totul împărţit la patru)

  Unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

  Luni, 26 mai, şi marţi, 27 mai, elevii de clasa a VIII-a se vor putea înscrie pentru susţinerea probelor de aptitudini/limbă modernă. În intervalul 28-30 mai, ei vor susţine aceste probe.

  Prima etapă de ADMITERE 2014:

  4 – 8 iulie – Elevii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere alături de părinţiilor, asistaţi de diriginţi
  4 – 8 iulie – Tot în acest interval, se introduc în baza de date computerizată datele din fişele de înscriere
  5 – 9 iulie – Are loc verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, se corectează greşelile în baza de date computerizată.
  10 iulie – Este ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere judeţene şi la cele de la Bucureşti. În acelaşi timp se publică transmite şi lista absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată.
  11 iulie – Are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
  12 – 13 iulie – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
  14 iulie – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
  15 iulie – REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015
  16 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
  16 iulie – Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
  17 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

  A doua etapă de ADMITERE 2014

  Elevii din seria curentă şi cei din seriile anterioare, care nu îndeplinesc 18 ani până la începerea anului şcolar 2014-2015, care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă, mai pot face acest lucru în cea doua etapă de admitere care are loc în luna iulie.

  16 iulie – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  17-18 iulie – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă
  19 iulie – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
  16 – 21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
  21 iulie – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
  16 – 22 iulie – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
  23 iulie – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
  24 iulie – REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
  24 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat. Fiecare şcoală va lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă.

  Între 1 august şi 8 septembrie are loc cea de-a treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015.

  Înscrierea candidaţilor în vederea repartizării pentru învăţământul special se face, în data de 11 iulie 2014, pe baza următoarelor documente:

  – Cerere de înscriere
  – Certificatul de naştere în copie legalizată
  – Adeverinţă eliberată de şcoala absolvită din care să reiasă dacă a promovat sau nu testele naţionale şi în caz că le-a promovat, notele obţinute la fiecare probă şi media generală obţinută la testele naţionale
  – Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  – Certificatul de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (tipul şi
  gradul de deficienţă)
  – Certificat de expertiză şi orientare şcolară.

  Continuare pe RomaniaTV

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Scandal pentru secretara viceprimarului

  Legislativul pascanean a modificat organigrama Primariei pentru angajarea unei secretare la cabinetul viceprimarului. Subiectul a fodt discutat la in sedinta ordinara care a avut...

  Tu ți-ai creat cont de client ApaVital? Poți câștiga un premiu de 200 lei!

  Protejarea mediului înconjurător a constituit dintotdeauna o prioritate pentru ApaVital. Utilizarea instrumentelor de comunicare disponibile în mediul online reprezintă o metodă prin intermediul căreia...

  Slujbă religioasă și activități culturale dedicate Mitropolitului Visarion Puiu, la Pașcani

  Vineri, 26 februarie, in municipiul Pascani au avut loc manifestari dedicate Mitropolitului Visarion Puiu, ce au facut parte din cea de-a XXV-a editie a...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI

  Înapoi
  Discuta pe Facebook
  Discuta pe Whatsapp